Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Velferdsteknologi - bo trygt hjemme

Nærmer 60 personer møtte opp da Elnesvågen Pensjonistforening, den 21. februar 2023, inviterte til informasjon om velferdsteknologi. Ambassadør Per Øvermo presenterte noe statistikk/demografi fra Hustadvika kommunen, helsepersonellutfordringer generelt og noe fra den digitale verden. Hustadvika kommune har ansatt egen konsulent i hjemmesykepleien som har spesielt ansvar for implementering av velferdsteknologi. Kommunen gir tilbud om teknologi knyttet til medisinering, trygghetsalarm, bevegelsesdetektor, gps og noe på området digitalt tilsyn. Her er kommunen absolutt på tilbudssiden. Flott!

Konsulent Iren Fjæstad i Hustadvika kommune i aksjon

Konsulent Iren Fjæstad i Hustadvika kommune i aksjon