Velferdsteknologi - bo trygt hjemme

Nærmer 60 personer møtte opp da Elnesvågen Pensjonistforening, den 21. februar 2023, inviterte til informasjon om velferdsteknologi. Ambassadør Per Øvermo presenterte noe statistikk/demografi fra Hustadvika kommunen, helsepersonellutfordringer generelt og noe fra den digitale verden. Hustadvika kommune har ansatt egen konsulent i hjemmesykepleien som har spesielt ansvar for implementering av velferdsteknologi. Kommunen gir tilbud om teknologi knyttet til medisinering, trygghetsalarm, bevegelsesdetektor, gps og noe på området digitalt tilsyn. Her er kommunen absolutt på tilbudssiden. Flott!

Konsulent Iren Fjæstad i Hustadvika kommune i aksjon

Konsulent Iren Fjæstad i Hustadvika kommune i aksjon