Velferdsteknologi

Å spre kunnskap om velferdsteknologi er viktig.

Fornøyde velferdsteknologiambassadører på besøk hos Fagforbundet Fredrikstad pensjonister og uføre.

Fornøyde velferdsteknologiambassadører på besøk hos Fagforbundet Fredrikstad pensjonister og uføre.

Else Myhre, Karin Dwyer Løken, Grethe M. Vikane og Leif Andersen (fotograf) var nylig på besøk hos Fagforbundet Fredrikstad pensjonister og uføre for å snakke om velferdsteknologi. De er alle medlemmer i Pensjonistforbundet Fredrikstad, men arbeider også for Pensjonistforbundet som velferdsteknologiambassadører,

Det er viktig at kunnskap om velferdsteknologisk hjelpemidler blir kjent og ufarliggjort – og det ble understreket at dette ikke skal komme på bekostning av «varme hender». Da andelen eldre i befolkningen stadig blir større og politikernes ønske om at flere blir boende i sine hjem så lenge som mulig, er det viktig at de eldre vet hva slags hjelpemidler som er tilgjengelige.

Mange av hjelpemidlene kan også benyttes i samarbeid med fastlege eller alarmsentral, Det ble også pekt på at man bør kartlegge hjemmet sitt for å gjøre det klart til den dagen man er blitt eldre.