Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vegårshei pensjonistforening

Over halve styret i Vegårshei pensjonistforening deltok på regionsamlinga i regi av fylkeslaget. Med seg fikk vi sangbøker til eldresenteret og til lokallaget, pluss god erfaringsutveksling med de 8 andre lagene som møtte.

Gudrun Helga Myre, Odd Olsen og Lars Simonstad fulgte nøye med under regionsamlinga på Tyholmen hotel i Arendal.

Gudrun Helga Myre, Odd Olsen og Lars Simonstad fulgte nøye med under regionsamlinga på Tyholmen hotel i Arendal.