Vegårshei pensjonistforening

Over halve styret i Vegårshei pensjonistforening deltok på regionsamlinga i regi av fylkeslaget. Med seg fikk vi sangbøker til eldresenteret og til lokallaget, pluss god erfaringsutveksling med de 8 andre lagene som møtte.

Gudrun Helga Myre, Odd Olsen og Lars Simonstad fulgte nøye med under regionsamlinga på Tyholmen hotel i Arendal.

Gudrun Helga Myre, Odd Olsen og Lars Simonstad fulgte nøye med under regionsamlinga på Tyholmen hotel i Arendal.