Varsel om dramatisk nedgang i inntekter fra bingo

Kultur- og likestillingsdepartementet behandler nå forslag til ny pengespillforskrift. Det nye forslaget til pengespillforskrift vil få dramatiske konsekvenser for de samfunnsnyttige formålene som mottar inntekter fra bingospill

Kolbotn Pensjonistforening v/leder Anne-Grethe Eriksen har sendt vedlagte brev til alle stortingsrepresentantene for sin kommune i Kolbotn, Follo.

Pensjonistforeningene i hele Norge, i tillegg til andre frivillige organisasjoner, har til nå fått midler fra bingoforetakene. Dette har vært til stor hjelp for å kunne drifte pensjonistforeningene i kommunene over hele landet.

Eriksen oppfordrer alle å skrive til sin kommune, slik at frivillige organisasjoner fortsatt kan drive den viktige aktiviteten de driver i dag.