Varsel om dramatisk nedgang i inntekter fra bingo

Kultur- og likestillingsdepartementet behandler nå forslag til ny pengespillforskrift. Det nye forslaget til pengespillforskrift vil få dramatiske konsekvenser for de samfunnsnyttige formålene som mottar inntekter fra bingospill

(Bildet er hentet fra web uten eier referanser)

(Bildet er hentet fra web uten eier referanser)

Kolbotn Pensjonistforening v/leder Anne-Grethe Eriksen har sendt vedlagte brev til alle stortingsrepresentantene for sin kommune i Kolbotn, Follo.

Pensjonistforeningene i hele Norge, i tillegg til andre frivillige organisasjoner, har til nå fått midler fra bingoforetakene. Dette har vært til stor hjelp for å kunne drifte pensjonistforeningene i kommunene over hele landet.

Eriksen oppfordrer alle å skrive til sin kommune, slik at frivillige organisasjoner fortsatt kan drive den viktige aktiviteten de driver i dag.

Kontakt fylkessekretær dersom du ønsker hjelp til oppsett av brev.

Vedlegg