Valgresultatet

Årsmøtet ble avholdt i dag med 81 medlemmer tilstede.

Valgresultatet ble:

Styret

      Leder:               Torild Rødder Alvheim Ny – 1 år

      Nestleder:        Per Engebreth Stiegler Ny – 2 år

      Kasserer:          Liv Kari Olsen               Ny – 2 år

      Sekretær:         Unn Simonsen              Ny – 2 år

 Styremedlem:  Frans Olaf Borge          Gjenvalg – 2 år

 Varamedlem

 1. Atle Lerøy

       Revisorer

      Kari Solberg                                            Gjenvalg – 1 år

      Vararevisor

Magnhild Stiegler                                  Ny – 1 år

      Dataansvarlig

      Torild Rødder Alvheim

      Materialforvalter

      Frans Olaf Borge

      Arrangementskomité

Leder Per Engebreth Stiegler    Ny – for 1 år

      Nestleder Frans Olaf Borge       Ny – for 1 år

      Gerd Nordvik                              Gjenvalg – for 1 år

      Kari Skaatun                               Gjenvalg – for 1 år

      Arne Johan Nødtveit                  Gjenvalg – for 1 år

      Liv Kari Olsen                             Ikke på valg

      Atle Lerøy                                  Gjenvalg – 1 år

      Grethe Kirsten Jacobsen            Ny – for 1 år (tidl. Reserve)

      Dansekomité

      Aslaug Midtun                            Gjenvalg – 1 år

      Grethe Kirsten Jacobsen            Gjenvalg – 1 år

      Arne Johan Nødtveit                  Gjenvalg – 1 år

      + 1 representant fra Fana trekkspillklubb.

      Turkomité

      Turkomité fra styret: Frans Olaf Borge (Leder) – Unn Simonsen – Atle Lerøy

      Valgkomité for 2024

      En har ikke fått valgkomité. Styret oppfordrer medlemmene til å komme med forslag på

valgkomitémedlemmer fremover i året.