Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Valgresultatet

Årsmøtet ble avholdt i dag med 81 medlemmer tilstede.

Valgresultatet ble:

Styret

      Leder:               Torild Rødder Alvheim Ny – 1 år

      Nestleder:        Per Engebreth Stiegler Ny – 2 år

      Kasserer:          Liv Kari Olsen               Ny – 2 år

      Sekretær:         Unn Simonsen              Ny – 2 år

 Styremedlem:  Frans Olaf Borge          Gjenvalg – 2 år

 Varamedlem

 1. Atle Lerøy

       Revisorer

      Kari Solberg                                            Gjenvalg – 1 år

      Vararevisor

Magnhild Stiegler                                  Ny – 1 år

      Dataansvarlig

      Torild Rødder Alvheim

      Materialforvalter

      Frans Olaf Borge

      Arrangementskomité

Leder Per Engebreth Stiegler    Ny – for 1 år

      Nestleder Frans Olaf Borge       Ny – for 1 år

      Gerd Nordvik                              Gjenvalg – for 1 år

      Kari Skaatun                               Gjenvalg – for 1 år

      Arne Johan Nødtveit                  Gjenvalg – for 1 år

      Liv Kari Olsen                             Ikke på valg

      Atle Lerøy                                  Gjenvalg – 1 år

      Grethe Kirsten Jacobsen            Ny – for 1 år (tidl. Reserve)

      Dansekomité

      Aslaug Midtun                            Gjenvalg – 1 år

      Grethe Kirsten Jacobsen            Gjenvalg – 1 år

      Arne Johan Nødtveit                  Gjenvalg – 1 år

      + 1 representant fra Fana trekkspillklubb.

      Turkomité

      Turkomité fra styret: Frans Olaf Borge (Leder) – Unn Simonsen – Atle Lerøy

      Valgkomité for 2024

      En har ikke fått valgkomité. Styret oppfordrer medlemmene til å komme med forslag på

valgkomitémedlemmer fremover i året.