Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Valgkampmøter

Pensjonistforbundet Trøndelag arrangerte to valgkampmøter før selve valget; i Trondheim 2. september og i Steinkjer 6. september. Vi inviterte politikerne til en debatt om eldrepolitikk. Bildet under er fra møtet i Steinkjer samfunnshus, der 120 stykker hadde møtt opp. Bildet viser Jan Davidsen som møteleder, Øyvind Håbrekk (Kr f) og Ingvild Kjerkol (Ap)