Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Valg til Bygland pensjonistforening

Bygland pensjonistforening treng fleire i styret. Ta gjerne kontakt med Knut William Bygland eller Solveig Nordkvist viss du har tips/kandidatar.

Solveig Nordkvist på regionsamling i Lyngdal den 19. oktober (ho hadde ikkje høve til å delta på Byglandsfjord), her flankert av styremedlemene i Marnardal pensjonistforening.

Solveig Nordkvist på regionsamling i Lyngdal den 19. oktober (ho hadde ikkje høve til å delta på Byglandsfjord), her flankert av styremedlemene i Marnardal pensjonistforening.

Det vil bli eit årsmøte utpå nyåret i Bygland pensjonistforening. Då er det veldig fint viss folk kunne gje tips om kven som kunne tenkje seg å vere med i styret - anten til Solveig Nordkvist som er påtenkt kasserar - eller til Knut William Bygland.