valg ! på gang

Valg - 2023

på tur

på tur

Kjære medlemmer !

Etter mange år i styr og stell, er det flere som ønsker avløsning.

Det gjelder: Leder, Kasserer og Sekretær.

I komitèene som ordner med servering og rydding på medlemsmøtene, ønsker noen avløsning.

Valgkomiteen trenger kandidater og håper noen er villig til å stille opp.