VALDERØY PENSJONISTLAG PRESSEMELDING:

Valderøy Pensjonistlag hadde årsmøte 02. februar på Aalesund Airport Hotel, Ytterland.

Valderøy Pensjonistlag hadde årsmøte 02. februar på Aalesund Airport Hotel, Ytterland. Årsmelding og rekneskap vart samrøystes godkjent, det same gjeld også dei andre årsmøtesakene.

Årsmeldinga viser eit aktivt år for Pensjonistlaget, trass i at pandemien har hindra mykje av det tradisjonelle lagsarbeidet.

Med grunn i tilskot frå Statsforvaltaren, gjennom Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal, har vi hatt fleire store arrangement for pensjonistane i kommunen. I samarbeid med Vigra Pensjonistlag og Giske Frivillegsentral, kunne vi tilby ei gratis forestilling av Giskespelet for pensjonistane i juni. Det same galdt ein konsert i Vigra Kyrkje i oktober, med Henning Sommerro og Dag Fillip Roaldsnes, der det også var gratis inngang. Vi fekk og midlar til ein flott busstur i august, og til julebordet vi hadde i november.

Etter vala ser styret i Valderøy Pensjonistlag slik ut:

Anne Lise Hessen Følsvik, leiar, Erling Stokke, nestleiar, Lars Nilsson, skrivar, Unni Klokk, kasserar, Hermod Jørgensen, styremedlem. Varafolk: Aase Målfrid Sæther og Turid Kristiansen.