Vadsø pensjonistforening

Vadsø pensjonistforening avholdt medlemsmøte 22.6.2022.

Vadsø pensjonistforening - medlemsmøte 22.6.22

Vadsø pensjonistforening - medlemsmøte 22.6.22

Orientering om Pensjonistforbundets arbeid.

Vadsø pensjonistforening hadde invitert fylkessekretær Arne Josvald Sabbasen til medlemsmøte for å orientere Pensjonistforbundets arbeid.

Pensjonistforbundet Finnmark - Aktivitetsplan frem til årsmøte 2023

•Besøke lokalforeninger

I forbindelse med foreningers jubileum, og for å orientere om pensjonistforbundet, og få tilbakemeldinger fra medlemmene.

•Arrangere åpne møter

Planlegger å holde åpent møte i Vadsø til høsten med Carsten O. Five som foreleser.

•Arrangere kurs

• Kurs både for medlemmer og tillitsvalgte

•Verving – få flere medlemmer

•Nyhetsbrev – info til medlemmene

•TeknologiAmbassadører

Målet er å få minst en Teknologiambassadør i hver kommune.

•Skolering av eldrerådene

Viktig å ha aktive eldreråd i kommunene der pensjonistforeninger er med.

Helge Ovanger er leder i Vadsø pensjonistforening.

Helge Ovanger er leder i Vadsø pensjonistforening.

Medlemsmøter er også en viktig møteplass med det sosiale, loddsalg og sang og musikk.

Guttorm Skjold og Knut Bendiksen sørget for musikken på medlemsmøtet.

Guttorm Skjold og Knut Bendiksen sørget for musikken på medlemsmøtet.