Vårsemesteret er i gang

Torsdag 19.01. kunne vi igjen hygge oss på Velferdssenteret

Kjetil Valldal underholder

Kjetil Valldal underholder

Utsnitt av forsamlingen på møtet

Utsnitt av forsamlingen på møtet

Godt nytt år

Torsdag 19.01 kunne vi igjen ønske velkommen til møte i Pensjonistforbundet Kragerø, vi var ca 35 medlemmer tilstede, men vi har plass til flere.

Dag Westhrin ønsket velkommen og orienterte om aktuelle saker, blant annet om kommende årsmøte, 16.03.2023, tema for møtene utover våren, med oppfordring til medlemmene om å komme med forslag til aktiviteter. Vi hadde invitert demenskoordinator Lind H. Varpe til møtet, dessverre måtte hun kaste inn håndkle på grunn av sykdom. Vii håper hun kan komme til vårt neste møte 16.02.

Til årsmøte i 16. mars, inviterer vi fylkesleder i Vestfold og Telemark.

Det har vært årsmøte for Velferdssenteret. Velferdssenteret merker også økte kostnader, blant annet har strømregningen gjort et betydelig hopp, husleien øker på grunn av økte renter. Det vil derfor bli vurdert i løpet av våren om husleien må økes.

Dag Westhrin leste et dikt av Andre Bjerke,  Skandaløs gjenganger om munken som går igjen i Nidarosdomen. Et sted det er fint å besøke. Domkirkearbeiderne som vedlikeholder bygget holder mange fine håndverk i hevd. Der er alt gjort omtrent slik det alltid har vært gjort. Vedlikehold av bygget er bokstavelig talt et evighetsarbeid.

Etterpå underholdt Kjetil Valldal med sang, og det ble hyggelig allsang, med mange kjente og kjære sanger. Etter det var det loddsalg og servering.

Det ble en hyggelig vinterkveld på Velferden