Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

VÅRPROGRAMMET 2022

Vårprogrammet for Lier Pensjonistforening for 2022 er nå klart. Vær oppmerksom på at inngangspengene for medlemmer er nå forhøyet til kr. 150,- og for ikke medlemmer kr. 200,-.