Vår eldregeneral ble takket av etter 9 år!

Ottar Befring

Ottar Befring tok over som leder i 2014, og med sin erfaring, brede kunnskap og store kontaktsnett har han gjennom disse årene tilført oss mye kunnskap, gode historier, økt medlemstall i foreningen og holdt gode og populære medlemsmøter.

Ottar Befring ble hjertelig takket av med gode ord og blomsterbukett etter 9 år som

eldregeneral og leder for foreningen. Det ble der understreket den store betydning

han i denne rollen har hatt for pensjonistenes sak og interesser – og viste til den store

og viktige funksjonen han har hatt med sin bakgrunn og personlige egenskaper, som

læremester for foreningen og som døråpne, for eldresaken her i Molde

Han fikk stående og varm applaus fra forsamlingen!

Ottar takket selv forsamlingen hjertelig for stor støtte til, og oppslutning om

foreningen og de sakene den har arbeidet for gjennom disse årene.

Vi takker for innsatsen Ottar har lagt ned for oss, og ønsker han lykke til videre!

Styret Molde Pensjonistforening.