Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

VÅR ÆRESMEDLEM BERIT BAKKE FYLLER 100 ÅR 25.03.2023

Dette feires på TYNSET HOTELL.

Foto:  Kjell Arne Hugubakken

Foto: Kjell Arne Hugubakken

Berit Bakke ble feiret av slekt og venner på Tynset Hotell.

Hilsen ble overbrakt fra TYNSET PENSJONISTFORENING v/Kjell Arne

og fra

TYNSET KOMMUNE v/ordfører MERETE.