Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Uttalelse fra Pensjonistforbundet Akershus - fastlegeordningen

Også i tett befolkede Akershus har pensjonistforeninger og Pensjonistforbundet registrert at mange eldre opplever fastlegesituasjonen som utrygg. I Norge som helhet er nå 150-200.000 mennesker uten fastlegeavtale

Foto: klikk.no

Foto: klikk.no

Vedlegg

Se vedlegg for ytterligere informasjon

Uttalelse om fastlegeordningen fra Akershus PF.pdf