Uttalelse fra Pensjonistforbundet Akershus - fastlegeordningen

Også i tett befolkede Akershus har pensjonistforeninger og Pensjonistforbundet registrert at mange eldre opplever fastlegesituasjonen som utrygg. I Norge som helhet er nå 150-200.000 mennesker uten fastlegeavtale

Foto: klikk.no

Foto: klikk.no

Vedlegg

Se vedlegg for ytterligere informasjon

Uttalelse om fastlegeordningen fra Akershus PF.pdf