Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

UTLEIE AV PENSJONISTEN FRA 1.08.21

Kontaktperson er: Nils-Edvard Olsen, tlf 99590018 eller mail: n-eolsen@online.no Vi ønsker gamle som nye leietakere velkommen. Fra 1.08 har vi smittevernslegen velsignelse til å kunne ha inntil 40 personer med 1 meters avstand inne på Pensjonisten. Vi ligger midt i byen, har et velutstyrt lokale til alt fra barnedåp, konfirmasjon, fødselsdager, minnestunder og møter. Vi har konkurransedyktige priser! Kontakt oss for nærmere opplysninger! Smittevernreglene ved utleie: 4. Utleie av Pensjonisten: a. Max 40 personer med 1 meter b. Ved oppsett av anretningsbord begrenses antallet til 35. c. Leier har ansvar for at det føres deltagerlister til eventuell bruk for smittevernet og Kommunen. d. Øvrige smittevernregler m/ håndsprit må overholdes e. Ansvarlig leietaker er ansvarlig for overholdelse av smittevernreglene. f. Ved endring av smittevernreglene, vil det også skje endringer ovenfor brukere av Pensjonisten. Dette kan skje på kort varsel. Presisering: . Det vil ikke være forskjell på vaksinerte/ikke-vaksinerte på dette antallet, det gjelder fortsatt bare i private hjem at vaksinerte teller «utenom».