" Ungdomsklubb for eldre"

I bygget på bilde skal det bli seniorsenter.

Schlussers veg 10, 2211 Kongsvinger

Schlussers veg 10, 2211 Kongsvinger

Etter flere års arbeid i ulike fora blir det nå endelig seniorsenter i Kongsvinger. Vi gratulerer alle som har vært med på gjøre dette til en realitet.

Et samlet kommunestyre har vedtatt tiltaket som er forebyggende og helsefremmende ovenfor eldre. I 2030 vil ca. 1/4 del av oss være pensjonister i kommunen.

Formålet med seniorsentret er å etablere et gratis, trygt og inkluderende sosialt nettverk for seniorer, dvs. de over 62 år, i Kongsvinger kommune, uavhengig av bosted, interesser, sosial, økonomisk, kulturell eller religiøs bakgrunn.

Aktivitetene skal omfatte ulike interesseområder og sentret skal koordinere kultur, helse og servicetjenester, kompetanseutvikling, aktiviteter, kurs og rådgivning. Sentret skal være brukerstyrt og ligge til rette for frivillig deltagelse fra ulike foreninger og lag, men skal ha kommunalt ansatt koordinator som skal koordinere de ulike tilbudene, de frivillige, og samordne disse opp mot kommunale tjenester.

Kommunen skal ha tilgang til å bruke avsatt areal til f.eks. helsestasjon for eldre, fysio- og ergoterapitjenester, gruppetreninger, visningsarena og demonstrasjon av hjelpemidler, velferds- og mestringsteknologi m.m.

Det utarbeides egne husregler og vedtekter for seniorsentret og det forventes oppstart innen sommerferien 2021.

Vi gleder oss over at kommunen endelig får et seniorsenter og håper at alle pensjonister i hele kommunen slutter opp om tiltaket, slik at dette blir en møteplass-og også med eget spisested- hvor vi kan treffes til ulike aktiviteter og i sosialt samvær.