Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Undersøkelse

Spørreundersøkelse om Covid -19

Vil du delta på denne spørreundersøkelsen ? se under

Vil du delta på denne spørreundersøkelsen ? se under

Spørreundersøkelse om erfaringer med Covid-19

Transportøkonomisk institutt i samarbeid med en rekke forskningsinstitusjoner i EU en undersøkelse om hvordan ulike sårbare grupper opplever situasjonen med Covid-19. Vi undersøker blant annet om du har opplevd økt ensomhet, bekymringer for egen helse og ditt velvære i denne krevende situasjonen.

Vi spør også om du bor alene, om du har noen du kan spørre om bistand og som du kan snakke med, om du har opplevd tidligere kriser, osv. for å undersøke hvordan dette påvirker din situasjon under pandemien.

Vi inkluderer nå også pensjonister i denne undersøkelsen, og håper du har anledning til å svare, slik at vi får mer kunnskap som kan brukes i fremtidig politikkutvikling. Vi ønsker å sammenlikne situasjonen til pensjonister som bor på ulike steder i Norge, og som bor i ulike land.

Du kan svare på skjemaet på nett, ved å klikke på denne lenken:

https://survey.quenchtec.net/p?qif=690ba889-5974-4fb5-9b0e-ea94b1c25949&qsid=9225ec13-d8cf-4059-9eac-73efdd311b0a

Beste hilsen

Tor-Olav Nævestad

Forskningsleder, Sikkerhet og Resiliens

Tlf: 95147326