Undersøkelse

Spørreundersøkelse om Covid -19

Vil du delta på denne spørreundersøkelsen ? se under

Vil du delta på denne spørreundersøkelsen ? se under

Spørreundersøkelse om erfaringer med Covid-19

Transportøkonomisk institutt i samarbeid med en rekke forskningsinstitusjoner i EU en undersøkelse om hvordan ulike sårbare grupper opplever situasjonen med Covid-19. Vi undersøker blant annet om du har opplevd økt ensomhet, bekymringer for egen helse og ditt velvære i denne krevende situasjonen.

Vi spør også om du bor alene, om du har noen du kan spørre om bistand og som du kan snakke med, om du har opplevd tidligere kriser, osv. for å undersøke hvordan dette påvirker din situasjon under pandemien.

Vi inkluderer nå også pensjonister i denne undersøkelsen, og håper du har anledning til å svare, slik at vi får mer kunnskap som kan brukes i fremtidig politikkutvikling. Vi ønsker å sammenlikne situasjonen til pensjonister som bor på ulike steder i Norge, og som bor i ulike land.

Du kan svare på skjemaet på nett, ved å klikke på denne lenken:

https://survey.quenchtec.net/p?qif=690ba889-5974-4fb5-9b0e-ea94b1c25949&qsid=9225ec13-d8cf-4059-9eac-73efdd311b0a

Beste hilsen

Tor-Olav Nævestad

Forskningsleder, Sikkerhet og Resiliens

Tlf: 95147326