Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Uakseptabelt at minstepensjonister mister strømstøtten

Pensjonistforbundet krever at minstepensjonistene som får redusert bostøtte som følge av etterbetalingen, får beholde strømstøtten.

Pensjonistforbundet er lettet over at regjeringen nå tar grep og kutter strømregningen til husholdningene, men mener at de laveste inntektene må skjermes ekstra. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Pensjonistforbundet er lettet over at regjeringen nå tar grep og kutter strømregningen til husholdningene, men mener at de laveste inntektene må skjermes ekstra. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Mange har bekymret seg over de rekordhøye strømprisene, og hvordan de skal klare å betale strømregningene til vinteren. Pensjonistforbundet mener det er bra at regjeringen nå tar grep og innfører tiltak for å avhjelpe situasjonen.

Når markedsprisen på kraft i perioden desember til og med mars i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime for en måned, vil staten kompensere halvparten av prisen over dette nivået. Den delen staten betaler, blir trukket fra på regningen fra nettselskapet eller strømleverandøren.

Holder strømprisen seg på dagens nivå på 120 øre per kWh, vil det bety at strømregningen kuttes med 938 kroner for en husholdning med et månedlig strømforbruk på 3000 kWh. I tillegg reduserer regjeringen el-avgiften fra 2022, og i dette eksemplet reduseres strømregningen med ytterligere 240 kroner som følge av dette.

Vi vet at mange eldre sparer på strømmen når prisene går opp, og i verste fall går dette utover liv og helse til eldre mennesker som er spesielt sårbare for nedkjøling.

Vi er derfor lettet over at regjeringen nå tar grep og kutter strømregningen til husholdningene.

I tillegg må de laveste inntektene skjermes ekstra:

Uakseptabelt at minstepensjonister mister strømstøtten

Det er en viktig politisk oppgave å sikre at prisen vi betaler for strømmen er sosialt bærekraftig. Regjeringen øker bostøtten med 1500 kroner i perioden desember til mars som tiltak mot høye strømpriser, men minstepensjonistene kan oppleve at den sårt tiltrengte strømstøtten bortfaller.  

Alderspensjonister vil i desember få utbetalt en etterbetaling som følge av for lite utbetalt pensjon i perioden mai-november. Etterbetalingen skyldes at Stortinget vedtok å øke alderspensjonen utover det som ble gitt av regjeringen i trygdeoppgjøret 2021. Denne etterbetalingen vil for enslige minstepensjonister utgjøre en økning på opp mot 700 kroner utover ordinær pensjonsutbetaling.

Husbankens tall fra oktober antyder at om lag 1740 minstepensjonister vil kunne miste retten til bostøtten helt som følge av denne etterbetalingen, og dermed også gå glipp av strømstøtten på 1500 kroner. Dette er uakseptabelt. Pensjonistforbundet krever at minstepensjonistene som får redusert bostøtte som følge av etterbetalingen, får beholde strømstøtten.

Strømregningen består gjerne av to deler, strøm og nettleie. I tabellen har vi kun vist strømkostnaden og ikke nettleie.

Strømregningen består gjerne av to deler, strøm og nettleie. I tabellen har vi kun vist strømkostnaden og ikke nettleie.

Redusert elavgift

Når det gjelder lettelser i elavgiften så legges disse inn under nettleien. Det betyr at også nettleien vil bli lavere når elavgiften reduseres. Folk får begge deler.

Reduksjon av elavgiften er ekstra stor i perioden januar til mars, da reduseres den med 8 øre fra dagens nivå på 16,69 øre per kwh, og da til 8,69 øre per kwh. Fra april og ut året, skal den være 1,5 øre lavere enn dagens nivå, altså 15,19 øre per kwh. 

Tabellen under viser hvor mye man sparer på nettleie som følge av avgiftslettelsen: