Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Tustna pensjonistlag

Tustna pensjonistlag – et tilbakeblikk på året som snart er omme

Det har vært et stritt år, også for Tustna pensjonistlag. Det betyr ikke at aktivitetsnivået har vært stille og rolig, uten møtevirksomhet og annet. Tvert imot, det er i slike stunder og tider hvor alt synes å være tungt og slitsomt for mange av oss, at det er av største viktighet å holde motet oppe og tro på at denne pågående koronapandemien etter hvert roer seg ned og kommer på et nivå hvor vi alle kommer til å akseptere at dette må vi bare leve med i framtiden på lik linje som den årlige influensaen.

Alle medlemmene i pensjonistlaget er vaksinert 3 ganger og vi føler oss rimelige trygge mot å bli syke. Smittet kan vi bli, men ifølge vår myndigheter er vi godt vaksinert, slik at vi har rimelig god trygghet mot det å bli syke av koronaen.

Tustna pensjonistlag tok tidlig i inneværende år en beslutning om at laget skulle , i den grad det lot seg gjøre, avholde sine regulere møter med få unntak. Vi er så heldige, til å kunne disponere store, romslige lokaler i regi av Leira forsamlingshus til våre møter. Her det det gode muligheter til å holde forsvarlig avstand til hverandre, gjerne 1-2-3 meter og mer om nødvendig. Vanligvis ligger vi på et sted i mellom 15-20 medlemmer på møtene, på hvert eneste møte har vi forholdt oss til de nasjonale/kommunale påbudte regler ifm slike samlinger samt rådført oss med Aure kommune. På alle møter blir det servert velsmakende varm mat, kaffe og kake/dessert, tilberedt av huset dyktige personale

Temaet på møtene i år har vært informasjon om pandemien, planlegging av lagets aktiviteter, reiser og større sammenkomster. Det er alltid mye sang og musikk på våre møter, dyktige musikere og gode stemmer er stikk ordet, gode historier og humoristiske innslag har vi ved våre gode revy artister. ofte gamle dikt og fortellinger framført av av de eldste blant oss og etter hver skal det bli framvisninger med prosjektor og kommentarer.

Undertegnede, leder av Tustna pensjonistlag, er også nestleder i Aure eldreråd, vanligvis prøver jeg etter beste evne å holde medlemmene informert om hva som skjer i vår kommune og da spesielt det som angår de eldre i kommunen. Helt siden utbredelsen av koronapandemien, har det vært svært stille fra Aure kommune noe som igjen har begrenset informasjonen om de eldres situasjon i kommunen, eventuelt om saker som burde ha kommet eldrerådet for øret.

I forbindelse med forslag til budsjett for kommende år, ble eldrerådet innkalt til budsjettmøte/informasjon om de forskjellige forslag til budsjettet. I år, som ifjor er det stilt forslag om å skjære ned på aktiviteten ved Tustna sykehjem, herunder avkorting av stillingsandel og ombringing av mat. Det er både trist og merkelig at forslagsstilleren/e til budsjettet ikke klarer å framvise bedre forslag til kutt i budsjettet. Det er tydelig at det er de " svakeste " av de eldre som skal lide under slike fantasiløse reduksjoner, dette hører hjemme i skammekroken. Vårt råd og krav til de folkevalgte, bruk fornuften, legg vekk disse gjentagende kutt forslagene ved Tustna sykehjem. En påminnelse til dere som bruker kommunens eldre til kutt i budsjettene, husk at dere også er framtidige pasienter/klienter , også ved Tustna sykehjem og kansje er det noen av deres foresatte som også som allerede er det...

Ved samme budsjettmøte, som nevnt over, kommenterte Reidar Lie (leder av Aure pensjonistforening) det nye betalingssystemet ved legekontorene i Aure kommunen, hvor en nå skal betale med VIPPS.

Hva er det som foregår i hodene på disse folkene som trer disse betalingssystemene nedover hodet på folk. For brukere som er fortrolig med bruken av vipps, fungerer dette bra. Men, det er en stor gruppe som på ingen måte er fortrolig med dette systemet, da mange av de eldre verken har smarttelefon/er og eller datamaskiner/internett. Da blir faktura løsningen med kort forfallsfrist og saftige fakturagebyrer, samt at faktura også skal betales via nettbank, som igjen gjør det svært vanskelig, slik som beskrevet. Reidar Lies forslag om at det i tillegg til Vipps, burde den gode gamle kortbetalingsterminalen snarest komme på plass igjen ved legekontorene.

Eldrerådet burde så absolutt være informert om kommunen innføring av vipps som betalingsmåte og skulle i den anledning ha fått anledning til å uttale seg om det.

I løpet av inneværende år har Tustna pensjonistlag blitt invitert til å søke på økonomiske midler til bruk, som eksempel til sosiale sammenkomster, reiser, prosjekter og mye annet. Dette er midler som staten har stilt til disposisjon og administrert igjennom statsforvalteren og de enkelte fylkes pensjonistforbund og videre til de lokale pensjonistlag, herunder også Tustna pensjonistlag. Disse midlene var øremerket til bruk under begrepet , pluss 65 (+ 65 ).

Tustna pensjonistlag har etter søknader blitt tildelt midler som i hovedsak har blitt brukt til større sosiale sammenkomster, middager/julebord, underholdning, musikk og bussreiser. Totalt har 164 eldre (+ 65) deltatt. Tustna pensjonistlag har tatt godt vare på alle som har deltatt både på sammenkomster og bussreiser i denne forbindelsen.

Tustna pensjonistlag vil gjerne takke alle som har deltatt og ikke minst for midlene som ble oss tildelt.

Som avslutning på dette innlegget må jeg bare få si, at det er en sann glede å få være sammen med så mange fine folk i laget vårt på Tustna, dere er viktige - alle sammen. Ta godt vare på dere selv, vi møtes igjen på nyåret, dato for neste møte vil dere bli informert om.

God jul og godt nytt år!