TUSTNA PENSJONISTLAG

Fredag, 26 mars holdt Tustna pensjonistlag sitt årsmøte.

Fredag, 26 mars holdt Tustna pensjonistlag sitt årsmøte. Møtet startet klokken 1300 i Leira forsamlingshus.

Møtet var etter alle forskrifter mht. covid-19. Antall, avstand, registrering, hygiene mm. Styreleder Roger Arne Hammer ble valgt som leder for årsmøtet med Johanne Skaret som sekretær. Innledningsvis informerte leder om covid-19 gjeldende regelverk og anmodet frammøtte om å ta hensyn til disse. På dette årsmøtet hadde også to gjester med oss, det var Bengt Gustav Eriksson fra Kristiansund pensjonist lag / som styremedlem i Møre og Romsdal og Per Eivind Furseth, leder for pensjonistforbundet Innlandet. Med unntak av et styremedlem, ble hele styret gjenvalgt. Styret er i utakt med hensyn til periodene det enkelte styremedlem blir valgt inn på, derfor er dette styret valgt på bakgrunn av dette. Et styremedlem hadde i god tid varslet at nå ville han gjerne avslutte sitt tillitsverv etter mangeårig god innsats i styret og for laget. Dette gjaldt Ingolf Fossland, han ble behørlig takket for sin innsats og overrakt blomster og konfekt og med en lun kommentar om selv om at han sluttet av i styret, ser vi gjerne at han fortsatt kommer på våre møter, som i hovedsak blir avholdt den siste fredagen i hver måned, på Leira forsamlingshus. Årsmøtet ble avholdt etter boka, hvor sekretæren leste årsmeldingen og kasserer Bjerne Guldsten tok for seg regnskapet som var ført og tatt godt vare på. Både sekretær Johanne og kasserer Bjarne har mottatt mange og fortjente gode lovord for sitt verv. Anne Målen ble valgt inn som styremedlem og ble hjertelig ønsket velkommen.

Leder benyttet også anledningen til å informere frammøtte på årsmøtet om at Tustna pensjonistlag i samarbeid med Aure pensjonistforening har søkt og fått innvilget midler til å arrangere sosiale sammenkomster til/for eldre i Aure kommune. Disse sosiale sammenkomstene vil bli gjennomført så snart det blir gitt tillatelse til større samlinger av deltakere og under gjeldende covid-19 forskrifter. Dette er et tilbud for eldre, fra 65+. Pensjonistforbundet har fått tildelt midler fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal til kulturelle og sosiale tiltak for og øke aktivitet og minske ensomhet blant eldre og seniorer som bor i eget hjem eller omsorgsboliger i Møre og Romsdal. Dette betyr at det er gratis/ kostnadsfritt for den enkelte. I hovedsak vil de fleste sammenkomster foregå ved Leira forsamlingshus. Det vil bli servert middag, dessert, kaker og kaffe og om mulig, lokale kulturelle innslag. Tildelte midler er begrenset og på melding til arrangementene vil gå etter «først til mølla»-prinsippet. Nærmere informasjon vil bli gitt ved « oppslagstavle Tustna » og ved informasjon på tavlene ved butikkene. Ønsker du å vite mer, ta bare kontakt med leder for Tustna pensjonistlag.

Årsmøtet ble avsluttet som det seg hør og bør, med sang og mye flott musikk framført av Peder, god kyllingfrikasse, bløtkake og kaffe ble servert. Mette og tilfredse fortsatte vi med åresalg og mer musikk. Alt i alt, et godt og trivelig årsmøte/sosialt treff. Såframt forholdene ligger til rette for det, vil pensjonistmøtene fortsette, disse vil bli kunngjort i TK.

ROGER ARNE HAMMER Leder, Tustna pensjonistlag