Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Tusen takk til alle

Vi vil gjerne takke alle som møtte på Kulturhuset 28. april: Leve hele livet. Vi sendte innlegget til Agder med de har ikke tatt det med.

Bygging ved omsorgssenteret tar form og her vil kommunen opprette en forebyggende enhet, spennende og vi vil orientere mer om denne på høsten i forbindelse med eldredagen.

Bygging ved omsorgssenteret tar form og her vil kommunen opprette en forebyggende enhet, spennende og vi vil orientere mer om denne på høsten i forbindelse med eldredagen.