Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Turgruppe i regi av Sandnessund menighet

Sandnessund menighet - i samarbeid shykehjemmet på Kvaløysletta - inviterert til deltakelse i turgruppe

Turgruppa i regi av Sandnessund menighet starter opp igjen denne høsten. Tur med oppstart fra sykehjemmet hver første onsdag i måneden kl. 11:30. Dette med unntak av første gang som er 13. september. Pensjonistforeningas medlemmer er ønsket og velkommen til å delta i aktiviteten. Etter endt trimtur er det mulighet for kaffe med noe attåt.