Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Tur ut til havet i Nordfjord.

Eid Pensjonistlag arrangerte busstur på smale vegar i ytre, 18. august 2021.

 20 pensjonistar deltok på turen.  Vi besøkte Ulvesund Fyr i Deknepollen og Vågsberget handels- og gjestgjevarstad, Kystmuseet, Måløy.

20 pensjonistar deltok på turen. Vi besøkte Ulvesund Fyr i Deknepollen og Vågsberget handels- og gjestgjevarstad, Kystmuseet, Måløy.