Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Tur til Bjørnfjell

Narvik og omegn pensjonistforeningens første pensjonisttur.

Pensjonisttur til Bjørnfjell 17 august 2021

Narvik og omegn pensjonistforening søkte Statsforvalter om økonomisk støtte til å gjennomføre togtur til Bjørnfjell for pensjonister i Narvik. Vi fikk innvilget et beløp på kr. 30.000 til arrangementet.

Vi fikk en avtale med Arctic Train for gjennomføring av tiltaket. Hadde 40 plasser til rådighet for de som ønsket å delta.

Det ble sendt ut mail til alle i vår pensjonistforening og mail til pensjonistmedlemmer av Fagforbundet. Det ble ikke satt noe begrensning på om du var medlem eller ikke. 35 personer ble påmeldt turen.

Turen startet på Narvik stasjon med en guidet omvisning av Steingrim Sneve om Per Henrik Mørk sin modell av Rombakken på slutten av 1800 tallet.

Kl.1200 startet selve togturen opp til Bjørnfjell.

Selv om det var overskyet og tåke i fjellet på morgen, lettet det opp og det ble lettskyet og et flott turvær.

For alle som har vært på tur til Bjørnfjell med tog kjenner til den flotte utsikten turen gir av Rombakksfjorden og Rombak.

På hele turen guidet Steingrim Sneve med historier fra den tid jernbanen ble bygget.

På Bjørnfjell ble det tid til å strekke på beina, før turen gikk tilbake.

Stasjonsbygningen ble vedlikeholdt med ny maling, som sikkert trengtes.

Turen ble avsluttet med middag og dessert/kaffe på stasjon I Narvik.

Ut fra utsagnene til de som deltok var alle godt fornøyd med arrangementet.

Hva som blir neste tiltak fra pensjonistforeningen er ikke helt avklart ennå, men vi regner med å gjøre noe for våre medlemmer utover året.