TryggEst - vern av risikoutsatte voksne.

Kommunen er med i et prosjekt som skal forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.

Et stort flertall av tilhørerne er kvinner

Et stort flertall av tilhørerne er kvinner

På medlemsmøtet i mai orienterte Helsefaglig rådgiver Heidi M. Boine om prosjektet TryggEst - vern av risikoutsatte voksne. Eldre kan oppleve å bli oppfattet som gisler hjemme, vi må se på om det foreligger omsorgssvikt blant de eldre. Dersom noen får kjennskap til overgrep, så kan de ta kontakt med kommunens helsetjeneste. TryggEst skal være et forenklet og enhetlig system som skal senke terskelen for å melde i fra om overgrep mot voksne mennesker

Helsefaglig rådgiver Heidi M. Boine

Helsefaglig rådgiver Heidi M. Boine