Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

TryggEst - vern av risikoutsatte voksne.

Kommunen er med i et prosjekt som skal forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.

Et stort flertall av tilhørerne er kvinner

Et stort flertall av tilhørerne er kvinner

På medlemsmøtet i mai orienterte Helsefaglig rådgiver Heidi M. Boine om prosjektet TryggEst - vern av risikoutsatte voksne. Eldre kan oppleve å bli oppfattet som gisler hjemme, vi må se på om det foreligger omsorgssvikt blant de eldre. Dersom noen får kjennskap til overgrep, så kan de ta kontakt med kommunens helsetjeneste. TryggEst skal være et forenklet og enhetlig system som skal senke terskelen for å melde i fra om overgrep mot voksne mennesker

Helsefaglig rådgiver Heidi M. Boine

Helsefaglig rådgiver Heidi M. Boine