Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Trondheimslagene på Stands

Under Olavfestdagene i sommer deltok medlemmer fra foreninger i Trondheim med en stands for å informere om Pensjonistforbundets arbeid. Det ble også holdt appeller med ulike tema. Dagene ble avsluttet med en fest for 170 medlemmer, for å markere Pensjonistforbundets 70-års jubileum. Blant gjestene var forbundsleder Jan Davidsen, generalsekretær Harald Norman og Eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Berit Kapelrud (til venstre) er leder for Trondheim Pensjonistforening og sitter også i Helseutvalget til Pensjonistforbundet Trøndelag. Her står hun sammen med Eldreombud Bente Lund Jacobsen (nummer fore fra venstre), samt representanter fra en nyopprettet enhet i Trondheim kommune; Aktivitetstilbud for hjemmeboende. Her kan det være muligheter for et fremtidig samarbeide om oppgaver.

Berit Kapelrud (til venstre) er leder for Trondheim Pensjonistforening og sitter også i Helseutvalget til Pensjonistforbundet Trøndelag. Her står hun sammen med Eldreombud Bente Lund Jacobsen (nummer fore fra venstre), samt representanter fra en nyopprettet enhet i Trondheim kommune; Aktivitetstilbud for hjemmeboende. Her kan det være muligheter for et fremtidig samarbeide om oppgaver.