Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Tromsø pensjonistforening avviklet et godt besøkt årsmøte 13.februar 2023

Tromsø pensjonistforening avviklet et godt besøkt årsmøte på Heracleum bo- og velferdssenter i Tromsø 13.februar 2023. Leder for foreningen, Irene Valstad Simonsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Under konstitueringen ble Oddny Aleksandersen enstemmig valgt til møteleder og Audhild Rapp, som referent.

Aktivitetsplan for 2023.
Leder for Tromsø pensjonistforening, Irene Valstad Simonsen orienterer årsmøtet om kommende aktiviteter i foreninga våren 2023 og nevnt blant annet: Gåturer fortsetter til 19. juni. Nye nettbrettkurs starter i mai. Mulighet for nytt trimtilbud for medlemmene. Tema "Eldreomsorg" -planlegging av møte med inviterte gjester i regi av Tromsø pensjonistforening, eventuelt sammen med annen forening. Tur til Svolvær - planer legges fram på eget møte.

Aktivitetsplan for 2023. Leder for Tromsø pensjonistforening, Irene Valstad Simonsen orienterer årsmøtet om kommende aktiviteter i foreninga våren 2023 og nevnt blant annet: Gåturer fortsetter til 19. juni. Nye nettbrettkurs starter i mai. Mulighet for nytt trimtilbud for medlemmene. Tema "Eldreomsorg" -planlegging av møte med inviterte gjester i regi av Tromsø pensjonistforening, eventuelt sammen med annen forening. Tur til Svolvær - planer legges fram på eget møte.

I forbindelse med behandlingen av årsmeldinga, ønsket Kåre Rapp, en redegjørelse av hvordan mottatte aktivitetstilskudd fra Gjensidigestiftelsen ville bli brukt. Irene Valstad Simonsen svarte at et forslag i tråd med vedtektene vil bli lagt frem på et medlemsmøte. Rapp takket for en god årsmelding og for en god og tydelig opplesing.

Kasserer Anne-Mari Andersen gikk gjennom regnskap og budsjett, og åpnet for kommentarer og innspill.
 
Årsmelding, regnskap, budsjett og aktivitetsplan for 2023 ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

Arne M. Luther kom med en apell om å slutte opp om Pensjonistforbundet: Vi er ikke mange nok, sa han. Tromsø pensjonistforening har pr 15.februar 2023 omlag 500 betalende medlemmer.

I forbindelse med behandlingen av årsmeldinga, ønsket Kåre Rapp, en redegjørelse av hvordan mottatte aktivitetstilskudd fra Gjensidigestiftelsen ville bli brukt. Irene Valstad Simonsen svarte at et forslag i tråd med vedtektene vil bli lagt frem på et medlemsmøte. Rapp takket for en god årsmelding og for en god og tydelig opplesing. Kasserer Anne-Mari Andersen gikk gjennom regnskap og budsjett, og åpnet for kommentarer og innspill. Årsmelding, regnskap, budsjett og aktivitetsplan for 2023 ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. Arne M. Luther kom med en apell om å slutte opp om Pensjonistforbundet: Vi er ikke mange nok, sa han. Tromsø pensjonistforening har pr 15.februar 2023 omlag 500 betalende medlemmer.

Et enstemmig årsmøte gav det sittende styret fornyet tillit uten debatt.

Følgende er valgt:

Leder                 Irene Valstad Simonsen                          2024

Nestleder         Finn Nilsen                                                  2025

Sekretær          Audhild Rapp                                               2024

Kasserer           Anne Mari Andersen                                2024

Data-ansvarlig Odny Aleksandersen                           2025

Styremedlem   Arne Luther                                                2025

Varamedlem    Paul Otto Klevstad                                    2025

Varamedlem    Britt Dyrstad Pettersen                          2024

Andre tillitsvalgte på årsmøtet:

Revisor              Jon Arne Nilsen                                          2025    

Vara revisor      Edith Kristiansen                                      2024

Lotterikomite  Gunnveig Dahl                                           2024

                           Lisbeth Fosseng                                           2024

                           Liv Torill Noreng                                         2024   

Kaffekomite Kåre Rapp /vara Audhild                         2024

                           Arne Luther                                                2024

                           Finn Nilsen                                                  2024

                           Rigmor Johannessen                                2024

                           Nelly Karaboquiris                                      2024

Reisekomite Jan Egil Mikalsen                                       2024

                           Kari Johnsen                                                2024

                           Torill Albrigtsen                                           2024

                           Odd Norum                                                 2024

             Styret fikk fullmakt av årsmøtet til å supplere reisekomiteen hvis nødvendig.      

Valgkomite Et enstemmig årsmøtet ga styret fullmakt til å fremme forslag på ny valgkomite. Forslaget må legges fram for godkjenning på et medlemsmøte.

Leder Irene Valstad Simonsen, takket årsmøtet for tilliten på vegne av de tillitsvalgte. Hun overrakte Adolf Karlsen en blomst som takk for trofast deltakelse i foreningen over mange år. Det ble servert karbonader og kaffe etter at årsmøtesakene var behandlet.