Trenings oppstart høsten 2022

Tirsdag 23.8 kl 10 for morgen fugler. Kl 11 for de som ikke er.