Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Trening for medlemmer

Feelgood treningssenter og styret ønsker å organisere en gruppe som vil delta på trening.

Styret ønsker å organisere en gruppe som vil delta på trening ved det nylig åpnede Feelgood treningsenteret på Kaldnes. Senteret har topp moderne treningsutstyr tilpasset vår aldersgruppe. Jeg anbefaler dere å avtale en gratis prøvetime. Planen er å etablere en gruppe på maksimalt 8 personer som trener én gang i uken. Treningen vil bli veiledet av ansatte ved senteret. Det tar omtrent 1 time å gå gjennom alle apparatene. Etterpå blir det mulighet for kaffe og annet i vår egen hyggekrok. Tidspunktet vil bli avtalt nærmere. Vennligst gi tilbakemelding på hvem som kunne være interessert i et slikt arrangement.

kontakt på e-pst: mcfoyn12@gmail.com eller tlf: 41302307