Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Trafikksikkerhet og Wenche Myhre i Pensjonistforeningen

Songdalen Pensjonistforening hadde møte i Bestestua tirsdag 31. oktober 2023. Arild Nærum orienterte om sikkerhet for gående og syklende, og Aase Helene Røyaas og Torstein Andersen framførte sanger fra Wenche Myhres karriere.

Arild Nærum fikk spørsmål både under og etter foredraget.

Arild Nærum fikk spørsmål både under og etter foredraget.

Som vanlig var det godt frammøte.

Anna Næss hadde ord for dagen. Hun leste diktet "Livets venner" av Arne Paasche Aasen.

Arild Nærum snakket om trafikksikkerhet for gående og syklende. Han har 30 års erfaring med trafikksikkerhet. Han tok utgangspunkt i Stortingets vedtak om 0-visjon.

Eldre blir som oftest påkjørt ved kryssing av vei og i gangfelt. De tar ofte for gitt at de blir sett, og de bruker refleks altfor lite. Personer i rullestol er også gående trafikkmessig.

Han stilte spørsmålet om hvor mye en fotgjenger tåler ved påkjørsel.

Svaret er at 90 % overlever ved fart av 30 km/t

Er farten derimot 50 km/t er det mindre enn 20 % som overlever.

Det er vanlig at jo eldre du blir har du redusert mørkesyn og har dårligere avstandsbedømmelse.

Han understreket at det er viktig at den mykte trafikanten søker øyekontakt med bilfører.

Oppførsel i trafikken er meget viktig for myke trafikanter. En må huske på at en er den svake part. Det er derfor viktig og opptre defensivt. Bruk hodet!

Han tok for seg ulike regler for gangfelt og gang- og sykkelstier. Men understreket flere ganger at det gjelder å bruke vett, ha refleks (vest er best) og søke øyekontakt, spesielt ved kryssing av vei.

En skal opptre smart, og ikke nødvendigvis står på sin rett. I buss skal belter brukes.

En fast programpost i oktober er en presentasjon av et utvalg av høsten nye bøker.

Fra Biblioteket møtte Linda Strandskoga. Hun trakk spesielt fram Skråpånatta av Lars Mytting, Gjentakelsen av Vigdis Hjorth, Alt som er ødelagt av John Boyne, Museum for mordere og redningsmenn av Simon Stranger, Den siste adventskalenderen av Jenny Fagerlund, Min skam av Nadia Ansar og Til Kjersti - savner deg av Liv Holmen.

Til utdeling hadde hun liste med disse og mange flere bøker som var nye i høst.

Aase Helene Røyaas og Torstein Andersen tok oss med i Wenche Myhres karriere.

De begynte med kjente barnesanger, og forsamlingen sang med. Vi fikk også høre noen "kåbojersanger", sangen til VM på ski i 1966,og Grand Prix-låter som "La meg være ung".

Som vanlig var det god mat, utlodning og allsang.

Torstein Andersen og Aase Helene Røyaas

Torstein Andersen og Aase Helene Røyaas

Linda Strandskoga

Linda Strandskoga