Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Toril vil ikke være usynlig som pensjonist

Da Toril ble enke, måtte hun tenke over hva hun ville bruke resten av livet til. Nå står hun på for pensjonistenes fellesskap. Pensjonistforbundet har som mål å bli en hovedorganisasjon med full forhandlingsrett.

Toril Naper Hauge synes pensjonister ikke skal føle at de er «gått ut på dato». Hun vil være med å påvirke hvordan hennes egen alderdom blir. Foto: Schibsted Partnerstudio

Toril Naper Hauge synes pensjonister ikke skal føle at de er «gått ut på dato». Hun vil være med å påvirke hvordan hennes egen alderdom blir. Foto: Schibsted Partnerstudio

73-årige Toril Naper Hauge fikk 42 gode år med Oscar, som hun traff da hun kom til Drammen som ung sykepleiestudent. Da mannen fikk den alvorlige muskelsvinnsykdommen ALS, sluttet hun i jobben som 64-åring for å kunne være mest mulig sammen med ham de siste årene han levde.

Toril har hatt et langt og ansvarsfullt arbeidsliv som psykiatrisk sykepleier og bestyrer på sykehjem.

«Da mannen min døde, var det akkurat før jeg fylte 66 år. Jeg måtte tenke på hva jeg ville bruke resten av livet til. Jeg er så heldig at jeg har to barn, fem barnebarn og gode venner. Men jeg syntes likevel at jeg måtte finne på noe.»

«Ta deg sammen», tenkte jeg. Hva vil du egentlig?

Toril Naper Hauge meldte seg inn i Pensjonistforbundet fordi hun mener det er viktig med en stor organisasjon som har påvirkningskraft. Foto: Schibsted Partnerstudio

Toril Naper Hauge meldte seg inn i Pensjonistforbundet fordi hun mener det er viktig med en stor organisasjon som har påvirkningskraft. Foto: Schibsted Partnerstudio

Ikke utgått på dato

– Jeg ville i alle fall ikke være usynlig eller «utgått på dato». Jeg ønsket meg en god og trygg alderdom, og jeg ville være med å påvirke hvordan min egen alderdom skulle bli, forteller hun.

Toril meldte seg inn i Pensjonistforbundet, nettopp fordi hun syntes det var viktig med en stor organisasjon som kunne tale hennes og andre pensjonisters sak.

– Pensjonistforbundet jobber med eldrepolitikk, men ikke partipolitikk, det er viktig for meg.

LES OM ALLE FORDELENE OG MELD DEG INN HER

Forhandlingsrett

Fem av de siste seks årene har pensjonistene tapt kjøpekraft, som følge av at pensjonsøkningene har vært lavere enn prisveksten. Dette utgjør samlet sett mange milliarder kroner. Denne utviklingen vil den erfarne fagforeningslederen Jan Davidsen (71) snu.

Som leder av Pensjonistforbundet har hans sak nummer én vært å få slutt på underreguleringen av alderspensjon fra folketrygden og å få tilbake forhandlingsretten for pensjonistene.

Forbundsleder Jan Davidsen er stolt over at pensjonistene endelig får mer etter å ha tapt kjøpekraft i flere år. Foto: Johnny Syversen

Forbundsleder Jan Davidsen er stolt over at pensjonistene endelig får mer etter å ha tapt kjøpekraft i flere år. Foto: Johnny Syversen

Davidsen har 240.000 medlemmer i ryggen, og opprøret mot underreguleringen av pensjonene skjøt fart i juni 2019 da 4000 mennesker samlet seg foran Stortinget og ga beskjed om at nå er det nok. Pensjon er utsatt lønn, og det å forhandle om egen lønn, er en viktig rettighet i et demokratisk samfunn, mener forbundet.

Forbundet mener at alderspensjonen fra folketrygden skal reguleres om lag som lønnsøkningen – for alle - men at man skal kunne forhandle for å løfte de laveste pensjonene litt mer. Hvis pensjonene hele tiden kun reguleres med en prosentsats, vil de som har mye hele tiden få mest og de som har lite få minst. Dermed vil gapet mellom ulike grupper pensjonister øke.

Pensjonistlederen nektet å underskrive på trygdeoppgjøret i fjor, men fortsatte kampen inn i Stortinget. Det førte til at Arbeids- og sosialkomiteen tok opp saken og sendte den videre til Stortinget. I februar vedtok Stortinget at løpende pensjoner fra 2021 skal reguleres med gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst.

Årets trygdeoppgjør, som ble gjennomført i mai resulterte i en uenighetsprotokoll til statsråden. Likevel er forbundslederen fornøyd med resultatet:

– Vi har nedlagt mye arbeid opp mot de politiske partiene og Stortinget for å få endret situasjonen der pensjonistene taper kjøpekraft. Vi er stolte over at vi kommer til å få en regulering av pensjon fra 1. mai på 5 prosent, sier Davidsen og legger til:

– Stortinget skal sluttbehandle protokollen for dette oppgjøret. Da regner vi med at sluttresultatet blir enda bedre. Vi har fått tydelige signaler fra et flertall på Stortinget, bestående av SV, FrP, SP og AP om at de vil støtte vår beregningsmåte når trygdeoppgjøret kommer til sluttbehandling der. 

Her kan du lese mer om hva forbundet jobber med

«Det betyr at pensjonistene får enda litt mer. Vel fortjent, etter tap av kjøpekraft i fem av de siste seks årene, oppsummerer Jan Davidsen.»

FAKTA:

– I tillegg til at vi har fått til en endring av måten å regulere pensjonene på, har Stortingsflertallet også støttet at pensjonistene skal kunne forhandle om andre viktige saker. Kravene fra Pensjonistforbundet er blant andre kompetansebygging i eldrerådene, øremerking av midler til den kulturelle spaserstokken og en styrking av tjenester som Økonomitelefonen og Gjeldsassistanse. Forebygging og avdekking av vold og overgrep mot eldre er også en viktig sak, som vi ber regjeringen om å prioritere, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Medlemmer av Pensjonistforbundet har en rekke fordeler. Foto: iStock

Medlemmer av Pensjonistforbundet har en rekke fordeler. Foto: iStock

Felles interesser

Toril Naper Hauge meldte seg inn i Konnerud pensjonistforening da hun «bare» var 66 år.

– Før jeg visste ordet av det, var jeg leder. Jeg er jo enke, så jeg har tid til å delta på det jeg vil.

Toril og Oscar hadde et flott liv sammen, med mange felles interesser. Begge var med i Konnerud og Skoger Historielag, og de hadde hus med en stor hage som krevde sitt.

– Nå stortrives jeg i en lettstelt leilighet nær sønn, svigerdatter og tre barnebarn. Datter med to barnebarn bor halvannen times kjøretid unna. De er de aller viktigste i mitt liv! Så klunker jeg litt på pianoet og synger i kor. Jeg har ikke så god stemme, synes jeg – men sammen er vi fantastiske, ler hun.

Heier på nye medlemmer

– Jeg dumpet tilfeldig inn i dette og kom til at jeg egentlig ikke hadde noen grunn til å si nei til å påta meg verv.

«Her får jeg lov til å tenke høyt og si hva jeg mener, jeg heier på dem som melder seg inn. Det er blitt en fornøyelse og glede å kunne påvirke min egen alderdom.»

Fakta:

• Pensjonistforbundet er en landsomfattende medlemsorganisasjon som jobber for at pensjonister skal får en så god alderdom som mulig.

• Pensjonistforbundet har 759 lokallag og foreninger, spredt over hele landet. Gjennom lokalforeningene kan man engasjerer seg i viktige saker i nærmiljøet og ta del i sosiale utflukter og aktiviteter.

• Som medlem i Pensjonistforbundet nyter du godt av en rekke tjenester og rabatter.

• Benytter du deg av alle tilbudene innen eksempelvis reiser, hjelpemidler til hus og hjem, strøm, medlemskap på treningssenter, kjøp av bil eller elsykkel kan du spare mange tusen kroner.

• Medlemmer kan få råd og veiledning over telefon innen økonomi eller tekniske spørsmål som bruk av nettbrett og smarttelefon. Trenger du noen å snakke med om bekymringer eller andre spørsmål, kan du ringe anonymt til Bekymringstelefonen.

• Som medlem får du ni utgaver av medlemsbladet Pensjonisten hvert år.

• Pensjonistforbundet ble stiftet i 1951 og feirer 70 år i år.

• Formålet med forbundet var å organisere pensjonister og uføre og ivareta deres sosiale og økonomiske interesser.

• Organisasjonen er ikke bundet til noe politisk parti eller retning.

Pensjonistforbundet kjemper for at pensjonister skal ha forhandlingsrett og kunne påvirke den økonomiske fordelingen. Foto: iStock

Pensjonistforbundet kjemper for at pensjonister skal ha forhandlingsrett og kunne påvirke den økonomiske fordelingen. Foto: iStock

Toril er imponert over alle informasjonen hun har fått, og hvor mye kompetanse det er i forbundet.

– Med en stor medlemsmasse får Pensjonistforbundet mer tyngde. Vi er en del av et stort fellesskap, nå gleder jeg meg til at vi kan komme ut av isolasjon og komme i gang igjen snart, sier hun.

I Konnerud pensjonistforening er det vanligvis mange sosiale samlinger og reiser.

– Det å være sammen i et sosialt fellesskap er det aller hyggeligste. Det kjenner jeg særlig på nå som vi har vært isolert så lenge. «Uten et du, intet jeg», som filosofen Martin Buber har sagt. Hvor aktiv man vil være, er helt opp til en selv.

«– Alle skal ha en pensjon å leve av, det vil blant annet si mer til minstepensjonistene, sier Toril.»

Toril er også opptatt av at mer penger overføres til kommunene, i takt med at stadig flere oppgaver pålegges dem. En egenandelsordning for tannbehandling er en annen viktig sak for henne.

– Og så må vi få bort aldersdiskrimineringen! Du blir ikke en annen når du fyller 67, vi har erfaringer, tanker og meninger. Men vi har også et eget ansvar, alle har noe å bidra med og alle har en plass. Om du ikke vil gå inn i verv, kan du uansett komme med meninger som tillitsvalgte kan målbære videre, oppfordrer hun.

«Det er viktig at vi er mange, mange medlemmer. Slik sikrer vi oss påvirkningskraft, jeg heier på alle som melder seg inn.»
I Pensjonistforbundet er du en del av et stort fellesskap. Foto: iStock

I Pensjonistforbundet er du en del av et stort fellesskap. Foto: iStock

Sjokkert over økonomien

Mange har uklare forestillinger om hva pensjonsutbetalingen kommer til å bli. Pensjonistforbundet får stadig henvendelser om økonomi; noen sier rett ut at de er sjokkert over hva de har igjen etter et langt arbeidsliv. Det blir ikke mindre viktig nå som folk flest har fått større ansvar for forvaltningen av egen pensjonssparing. Med 20-30 års levetid som pensjonister er det viktig at også yrkesaktive er bevisste på pensjonistøkonomien.

«Årets trygdeoppgjør har vist at vi får gjennomslag når vi står sammen, sier Jan Davidsen.»

– Jeg håper mange ser behovet for å være organisert, målet er at Pensjonistforbundet skal bli den femte hovedorganisasjonen, avslutter forbundsleder Jan Davidsen.

HER KAN DU MELDE DEG INN I PENSJONISTFORBUNDET

Denne artikkelen er produsert av Schibsted Partnerstudio.