Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

To møter på Maritz Kafe.

Året 2023 ble avsluttet med julemedlemsmøte (julebord) den 13.12.2023. Mange hadde meldt seg på, 64 stykker, og det var opp mot det Maritz Kafe klarer. Bordene var pyntet og dekket, slik at det ble skikkelig julestemning.

Bak: Bernt Hansen, Beate Løvik, Eli H. Hansen, Tori Daugstad, Marius Finsveen Foran: Gunn Voll, Trine Villa, Kjetil Talberg, Marius Berglund (leder)

Bak: Bernt Hansen, Beate Løvik, Eli H. Hansen, Tori Daugstad, Marius Finsveen Foran: Gunn Voll, Trine Villa, Kjetil Talberg, Marius Berglund (leder)

Med sponsing fra pensjonistforeningen, ble det en rimelig pris for de som deltok. Betalinga var direkte til Maritz Kafe. Ordninga fungerte godt.

Det ble servert god julemat som bufe. God og nok mat til alle. Det var god stemning og alle var fornøyde med maten. «Grendalaget» fra Tresfjord hadde underholdninga. Dette musikklaget har mange medlemmer, og det ble skikkelig flott musikk som alle deltakerne likte godt.

I løpet av kvelden ble det opplyst at dugnadsgjengen, Kråkvikas Venner, hadde av Vestnes Pensjonistlag fått ei gave på kr. 10.000,-. Det ble stilt et krav om at denne gaven skulle gå til kjøp av ei elektrisk motorsag.

Dette julebordet ble avslutninga for Vestnes Pensjonistlag av et hektisk 2023 med mange medlemsmøter og to fine turer for medlemmene.

 10. januar kom så det første medlemsmøtet i 2024. 

48 medlemmer, nye og gamle, hadde møtt opp på dette medlemsmøtet. Ute var det glatt. Det var også rapportert at mange hadde fått influensa, og flere hadde fått Corona. Tatt dette i betraktning, var det relativt godt oppmøte. 

Gerd Misfjord åpnet det første møtet i 2024 og ønsket alle velkommen. Hun fortalte at sjukdom hadde ført til at kveldens hovedtaler hadde meldt forfall. Heldigvis hadde Demenskoordinator Julie Stokkeland sagt seg villig til å fortelle om jobben hun gjorde i Vestnes kommune.

Hun nevnte at det ikke var lenge siden hun var tilsatt i Vestnes kommune. Det var nok av oppgaver å ta fatt på, og mange ting å sette seg inn i. Mange med demens som trengte rettledning og hjelp. Videre var det mange pårørende som legger mye energi og innsats inn for å hjelpe de som har fått denne sykdommen. Hjelpe disse var også veldig viktig. Vestnes kommune har flere plasser for de som har demens. Det er et veldig godt tilbud og som har dyktige ansatte som gir dette gode tilbudet. Det er viktig for de som har demens, og også for de pårørende, at de får et avbrudd i hverdagen. Derfor vil hun i det videre arbeid tilrettelegge for flere samlinger for begge parter med informasjon, og tilbud som bryter den vanlige hverdagen. 

Det hun fortalte var viktig for alle som var til stede. Viktig fordi mange får demens når alderen blir høy. Noen får demens i relativt ung alder. Hun vil etter hvert være aktiv for å gi så mange som råd et tilbud. 

Også den som skulle ha ord for dagen, var blitt syk. Lars Fjørtoft kom inn og leste opp et dikt.

Etter at bordverset ble sunget, var det servering av mat og kaffe. I tillegg svele og enda mer kaffe.

Åresalget kom i gang straks maten var over. Anny Misund og Oddrun Nordeide stod som vanlig for åresalget. Ansgar Misund var den som trakk fram de som var vinnere. Mange glade medlemmer som vant gevinst.

Gerd Misfjord fortalte til slutt at neste møte ble den 14.februar 2024 og da var det årsmøte. Alle måtte komme og ikke være redd for å bli valgt inn i styret eller annen funksjon. Valgkomiteen har gjort jobben sin.

Videre sa Gerd Misfjord at det var ønske om å øke inngangsbilletten til 200 kroner. Dette var nødvendig fordi det var problemer med å skaffe pengeseddel på 50 kroner. 3 ukers bestillingstid for å skaffe slike pengesedler. Med denne forhøyelsen av inngangsbilletten, ville det bli lettere å sponse for eksempel turene som kommer i 2024.

Gerd Misfjord takket alle for møtet og ønsket alle vel hjem. 

Møtet slutt 1900.

Lars Christian Fjørtoft

Sekretær