Tjenesten «Smarttelefonen» hjelper deg med telefon og nettbrett

Ring «Smarttelefonen» på 22 600 700 og få hjelp med smarttelefonen.

Lurer du på hvordan du bruker smarttelefonen? Ring 22 600 700 så hjelper vi deg.

Lurer du på hvordan du bruker smarttelefonen? Ring 22 600 700 så hjelper vi deg.

Har du spørsmål om nettbrett, smarttelefon eller andre digitale verktøy?

I så fall kan du ringe Pensjonistforbundets nye hjelpetelefon for digitale spørsmål. En telefontjeneste vi rett og slett kaller Smarttelefonen. Tjenesten er gratis.

Nummeret til Smarttelefonen er 22 600 700

Smarttelefonen har åpningstid:

· Tirsdag fra klokken 09.00 til 12.00

· Onsdag fra klokken 09.00 til 12.00

· Torsdag fra klokken 09.00 til 12.00

Full anonymitet

Alle som ringer denne tjenesten er garantert anonymitet, og rådgiverne har taushetsplikt.

For at Pensjonistforbundet skal kunne levere en best mulig tjeneneste og finne ut om Smarttelefonen er nyttig, ønsker vi på enkelt vis å loggføre:

  • antall innringere
  • type spørsmål
  • om vi klarte å gi et tilfredsstillende svar over telefon

Denne enkle loggføringen skal både brukes til å utvikle telefontjenesten faglig, men også si noe om hvor mange rådgivere vi bør ha på plass i de aktuelle åpningstidene.

Vær oppmerksom på at vi ikke besvarer spørsmål angående digitale banktjenester.