Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Tilskudd fra Helsedirektoratet til viktige prosjekter

Pensjonistforbundets arbeid med teknologi og dataopplæring videreføres også i 2023, etter tilsagn om tilskudd fra Helsedirektoratet.

Hjelpetelefonen for digitale spørsmål, «Smarttelefonen» tlf 22 600 700, som kan brukes av alle eldre som trenger hjelp, får støtte fra Helsedirektoratet for videre drift.

Hjelpetelefonen for digitale spørsmål, «Smarttelefonen» tlf 22 600 700, som kan brukes av alle eldre som trenger hjelp, får støtte fra Helsedirektoratet for videre drift.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått innvilget midler til å videreføre prosjektene våre, sier områdeleder for fag og politikk, Ragnhild Nestaas Dahl. 

– At vi får tilskudd fra Helsedirektoratet motiverer oss og gjør det mulig å fortsette det viktige arbeidet for å heve den digitale og teknologiske kompetansen og forhindre utenforskap blant eldre. 

Dette er prosjektene:

Digital opplæring

Pensjonistforbundet har jobbet med digital opplæring av eldre siden 2016. Opplæringen fortsetter – det gjør også hjelpetelefonen for digitale spørsmål, «Smarttelefonen» tlf 22 600 700, som kan brukes av alle eldre som trenger hjelp. 

Les mer her: Digitalisering

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er samlebetegnelsen for teknologi som skal hjelpe folk i hverdagen. Pensjonistforbundet sprer informasjon og kunnskap om velferdsteknologi, blant annet gjennom gratis kurs og foredrag over hele landet. 

Les mer her: Velferdsteknologi

Teknologiambassadører

Pensjonistforbundets teknologiambassadører la ned en formidabel innsats i året som gikk, med over 600 oppdrag som omfattet nærmere 12.000 personer. Teknologiambassadørene er frivillige som har tatt Pensjonistforbundets kurs over fire dager, med tema velferdsteknologi. 

Pensjonistforbundets mål er å kurse minst en ambassadør i hver kommune, og til nå har vi en base på om lag 270 frivillige. En teknologiambassadør kan være en mulig brukerrepresentant eller samarbeidspartner i kommunen.

Ambassadørenes hovedaktivitet er å informere eldre om velferdsteknologi og om hvilke muligheter som finnes – og ikke minst motivere eldre til å ta teknologien i bruk. Vi stiller i møter og bidrar til å arrangere fagdager i kommunen.