Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Tillitsvalgte i Rælingen Pensjonistforening

Her er liste over tillitsvalgte i Rælingen Pensjonistforening

Bildet viser Roseslottet som vi skal besøke 12.oktober

Bildet viser Roseslottet som vi skal besøke 12.oktober

Styret for 2003

·        Randi Eng, leder

·        Kåre Elvik, nestleder

·        May Vestli, sekretær

·        Grethe Platt, kasserer

·        Inger Pettersen, styremedlem

·        Trude Sponheim, styremedlem

·        Roar Aronsen, varamedlem

·        Joril Ø Fagerås, varamedlem

Reisekomiteen

·        Yngve Halvorsen

·        Tore Sjølie

Arrangementskomiteen

·        Thor Ofstad

Medlemsmøtene holdes på Trivselssenteret, Fjerdingby kl 18:00 hver 4. onsdag i måneden, unntatt i sommermånedene.

·        Onsdag 27.9.

·        Onsdag 25.10.

·        Onsdag 22.11.

·        Julebord onsdag 6.12.

Medlemmer ønskes velkommen. Inngang kr 100,-. Det er underholdning og et enkelt måltid.