Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Tillitsvalgte

Årsmøte 2021 - Pensjonistforbundet Finnmark

Fylkessekretær Arne Josvald Sabbasen klar til årsmøte på Teams. Foto Merete S. Helander

Fylkessekretær Arne Josvald Sabbasen klar til årsmøte på Teams. Foto Merete S. Helander

På årsmøte 22.6.21 ble følgende valgt.

Styret.

Leder Reidar Nilsen, Hasvik pensjonistforening,

Nestleder Arnhild K. Hegge, Vadsø pensjonistforening,

Styremedlemmer:

Bernt Tande, Alta pensjonistforening,

Roald Basma, Kirkenes pensjonistforening,

Vigdis Stordahl, Karasjok pensjonistforening,

Varamedlemmer

1. Solveig Zahl-Johansen, Båtsfjord pensjonistforening,

2. Tor Magne Olsen, Hammerfest pensjonistforening,

3. Ruth-Åse Jankila, Vadsø pensjonistforening,

Revisor

Brynly Ballari, Tana pensjonistforening,

Piera Mosebakken, Karasjok pensjonistforening,

Vararevisor

1. Kåre Ballari, Nesseby pensjonistforening,

2. Helge Samuelsen, Tana pensjonistforening,

 Valgkomite

Leder Kåre Våga, Neiden pensjonistforening,

Johanne Sundmann, Alta pensjonistforening,

Brita Kåven, Karasjok pensjonistforening,

Varamedlem

Elisabeth Bjønness-Hansen, Nordkapp pensjonistforening