Tillitsvalgte

Årsmøte 2021 - Pensjonistforbundet Finnmark

Fylkessekretær Arne Josvald Sabbasen klar til årsmøte på Teams. Foto Merete S. Helander

Fylkessekretær Arne Josvald Sabbasen klar til årsmøte på Teams. Foto Merete S. Helander

På årsmøte 22.6.21 ble følgende valgt.

Styret.

Leder Reidar Nilsen, Hasvik pensjonistforening,

Nestleder Arnhild K. Hegge, Vadsø pensjonistforening,

Styremedlemmer:

Bernt Tande, Alta pensjonistforening,

Roald Basma, Kirkenes pensjonistforening,

Vigdis Stordahl, Karasjok pensjonistforening,

Varamedlemmer

1. Solveig Zahl-Johansen, Båtsfjord pensjonistforening,

2. Tor Magne Olsen, Hammerfest pensjonistforening,

3. Ruth-Åse Jankila, Vadsø pensjonistforening,

Revisor

Brynly Ballari, Tana pensjonistforening,

Piera Mosebakken, Karasjok pensjonistforening,

Vararevisor

1. Kåre Ballari, Nesseby pensjonistforening,

2. Helge Samuelsen, Tana pensjonistforening,

 Valgkomite

Leder Kåre Våga, Neiden pensjonistforening,

Johanne Sundmann, Alta pensjonistforening,

Brita Kåven, Karasjok pensjonistforening,

Varamedlem

Elisabeth Bjønness-Hansen, Nordkapp pensjonistforening