Til våre medlemmer.

2020 er historie

2020 er historie og vi vil alle minnes dette året på grunn av restriksjonene med covid-19 og alt vi ikke fikk gjort sammen med familie, venner og bekjente.

Vi i styret måtte legge alle våre aktiviteter på vent, slik som sommerturer, medlemsmøter, julebord og juletrefesten nå i januar.

Nå krysser vi fingrene for at 2021 skal bli bedre, at vi får vaksine og etter hvert vil bli et vanlig år og vi i styret planlegger allerede for det.

Medlemsmøter må vi fortsatt vente litt med, men det første vi håper vi kan gjennomføre er et årsmøte. Vi har en frist til 21. mai med å gjennomføre dette, noe vi håper på, hvis restriksjonene blir lettere og vi igjen kan samles

Vi vil annonse i budstikka når dette kan avholdes.

Mange medlemmer er flinke til å ringe til andre medlemmer for å si hei og slå av en liten prat. Dette er utrolig viktig i den situasjonen vi alle er i nå for tiden. Har du noen du kan ringe til? Det er veldig kjekt å få en slik telefon, så oppfordring går til alle.

Hilsen styret