Til minne om Svend-Aage Sølvberg

Fylkesstyret i Pensjonistforbundet Rogaland har med stor sorg mottatt budskapet om at Svend-Aage Sølvberg har gått bort etter kort tids sykeleie.

Han har vært styremedlem i Rogaland i 3 år.

Svend-Aage var svært opptatt av velferdsteknologi, og engasjerte seg for at alle lokallaga i Rogaland skulle få høyre om dette.

Vi lyser fred over Svend-Aage sitt minne.

Hallfrid Kristoffersen

Leder Pensjonistforbundet Rogaland