Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Til minne om Svend-Aage Sølvberg

Fylkesstyret i Pensjonistforbundet Rogaland har med stor sorg mottatt budskapet om at Svend-Aage Sølvberg har gått bort etter kort tids sykeleie.

Han har vært styremedlem i Rogaland i 3 år.

Svend-Aage var svært opptatt av velferdsteknologi, og engasjerte seg for at alle lokallaga i Rogaland skulle få høyre om dette.

Vi lyser fred over Svend-Aage sitt minne.

Hallfrid Kristoffersen

Leder Pensjonistforbundet Rogaland