Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Temamøter Hvittingfoss pensjonistforening 2024

Temamøter Hvittingfoss pensjonistforening 2024

Vedlegg

Temamøter Hvittingfoss pensjonistforening 2024

Temamøter 2024 Hvittingfoss pensjonistforening.pdf

Temamøter Hvittingfoss pensjonistforening 2024

Hvittingfoss pensjonistforening avholdt medlemsmøte 04.10.2023 på M&Y

Temaet for møtet var at medlemmene bidro med forslag til temaer for medlemsmøtene i 2024.

Styret i Hvittingfoss pensjonistforening har gjennomgått og prioritert forslagene til tema.

Oversikt over tema for 2024 ligger vedlagt i vedlegg.

Takk til medlemmene som bidro med temaer for medlemsmøtene i 2024.

Med hilsen

Lis Berit Nerli/sign

Hvittingfoss pensjonistforening