Tannlege med egenandel

Pensjonistforbundets 31. ordinære landsmøte ble gjennomført 28. mai til 1. juni og fra vårt lokale forbund møtte Per Edvardsen og Leif Andersen. Thore Olsen, også medlem i vår forening, representerte Østfold Handel og Kontors Pensjonistforening.

Leder av Pensjonistforbundet Østfold, Bjørn Eriksen, fremmet Østfold-benkens forslag. Han ble også valgt som 2. varamedlem til sentralstyret.

Leder av Pensjonistforbundet Østfold, Bjørn Eriksen, fremmet Østfold-benkens forslag. Han ble også valgt som 2. varamedlem til sentralstyret.

Det ble fire møteintensive dager hvor handlingsprogrammet alene hadde 226 forslag som skulle sys sammen. Handlingsprogrammet er delt i fire: Politisk innflytelse, Økonomi og arbeidsliv, Aktivitet og deltakelse og Helse og omsorg.

Forhandlingsrett i trygdeoppgjøret er en av de sakene sentralstyret vil arbeide videre med samt at tilleggene til minstepensjonistene må økes. -Vi kan ikke i vårt velstandssamfunn ha mennesker som lever under EUs fattigdomsgrense, ble det sagt fra talerstolen.

Det var også full enighet om at tannhelsen må inngå i egenandelsordningen samt at det må forskes mer på demens. Forbundet vil fortsatt satse på opplæring i bruk av digitale verktøy. Det vil arbeides for at samfunnet blir mer aldersvennlig gjennom påvirkning av planer for byutvikling. Flere sykehjem og omsorgsboliger samt flere ansatte i omsorgstjenestene var noe av de punkter landsmøtedelegatene var opptatt av.

Leder av Pensjonistforbundet Østfold, Bjørn Eriksen, ble valgt til 2. varamedlem til sentralstyret og Jan Davidsen ble gjenvalgt som leder.