Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Tannlege med egenandel

Pensjonistforbundets 31. ordinære landsmøte ble gjennomført 28. mai til 1. juni og fra vårt lokale forbund møtte Per Edvardsen og Leif Andersen. Thore Olsen, også medlem i vår forening, representerte Østfold Handel og Kontors Pensjonistforening.

Leder av Pensjonistforbundet Østfold, Bjørn Eriksen, fremmet Østfold-benkens forslag. Han ble også valgt som 2. varamedlem til sentralstyret.

Leder av Pensjonistforbundet Østfold, Bjørn Eriksen, fremmet Østfold-benkens forslag. Han ble også valgt som 2. varamedlem til sentralstyret.

Det ble fire møteintensive dager hvor handlingsprogrammet alene hadde 226 forslag som skulle sys sammen. Handlingsprogrammet er delt i fire: Politisk innflytelse, Økonomi og arbeidsliv, Aktivitet og deltakelse og Helse og omsorg.

Forhandlingsrett i trygdeoppgjøret er en av de sakene sentralstyret vil arbeide videre med samt at tilleggene til minstepensjonistene må økes. -Vi kan ikke i vårt velstandssamfunn ha mennesker som lever under EUs fattigdomsgrense, ble det sagt fra talerstolen.

Det var også full enighet om at tannhelsen må inngå i egenandelsordningen samt at det må forskes mer på demens. Forbundet vil fortsatt satse på opplæring i bruk av digitale verktøy. Det vil arbeides for at samfunnet blir mer aldersvennlig gjennom påvirkning av planer for byutvikling. Flere sykehjem og omsorgsboliger samt flere ansatte i omsorgstjenestene var noe av de punkter landsmøtedelegatene var opptatt av.

Leder av Pensjonistforbundet Østfold, Bjørn Eriksen, ble valgt til 2. varamedlem til sentralstyret og Jan Davidsen ble gjenvalgt som leder.