Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Tannhelse og forhandlingsrett i fokus på debattmøte i Vang

Ni partier ble utfordret på sentrale eldresaker under Pensjonistforbundets utspørringsmøte to uker før årets valg. De fleste sa at de støttet flere av forbundets krav. Så gjenstår det å se om de positive uttalelsene gir konkrete resultater på Løvebakken.

Gen.sekr. Harald Olimb Norman utfordret partiene på viktige eldresaker. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Gen.sekr. Harald Olimb Norman utfordret partiene på viktige eldresaker. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

«Har du vondt i magen, trer egenandelsordningen i kraft. Men må du rotfylle ei tann, får du vær så god betale hele regninga sjøl!»

Tenner og tannhelse ble et sentralt tema da ordstyrer Jan Tyriberget slapp debattantene løs på Høyvang. Gen.sekr. Harald Olimb Norman pekte på det som forbundet mener er en åpenbar urettferdighet når reparasjon av tenner må bekostes fullt ut av den enkelte mens det forlengst er innført en øvre grense for hvor mye behandling av kroppen forøvrig skal koste vedkommende. Det er beregnet at hvis personskatten økes med beskjedne 0,35 prosent, vil egenandelsordning for tannrøkt være finansiert. - Jeg tror de fleste av oss gladelig tar den lille ekstrakostnaden når vi vet at tannlegeregninga dermed blir kraftig redusert, sa Norman. De fleste partiene sa at de støttet kravet om å innføre egenandelsordning også for tannrøkt, noen av dem lovet konkret å ta saken opp i Stortinget.

Olimb Norman fikk også støtte av flere partier i kravet om at Pensjonistforbundet må få tilbake forhandlingsretten i trygdeoppgjørene. - Resultatene av vårens vedtak i Stortinget var et skritt i riktig retning, nå må neste oppgave være at dere gir oss den selvsagte retten til å være med å påvirke vår egen økonomiske utvikling gjennom å gi oss forhandlingsrett, sa han.

Andre temaer på partidebatten i Vang var ordninger som fører til tapte pensjonspenger hvis en velger å jobbe ut over pensjonsalderen, mangel på samordning av takstsonene i kollektivtrafikken på Hedemarken, at kommunene i liten grad involverer eldrerådene i saker som angår de eldre, og frykten for at utstrakt digitalisering i samfunnet skal isolere eldre som enten ikke har nettdekning der de bor eller som mangler datakompetanse til å nyttiggjøre seg tjenestene.

Ikke uventet avdekket debatten motsetningene mellom høyresiden og de rødgrønne i synet på organisering av helsetjenestene. Helseforetaksmodellen ble sterkt kritisert av venstresiden, mens Høyres representant forsvarte det nåværende systemet.

Disse deltok fra partiene: Svein Birger Ørsnes (R), Stig Vaagan (V), Per Gunnar Stensvaag (Sp), Nils Kristen Sandtrøen (A), Karin Andersen (SV), Charlotte Veland Hoven (KrF), Tor Andre Johnsen (FrP), Jon Lurås (MDG) og Tirill Langleite (H).