Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

"Tankesmie" eller politisk råd

Etter gjentatte drøftinger av den interessepolitiske prosessen i alle ledd av Pensjonistforbundet, sist på Lederkonferansen nå i oktober, ønsker Pf Akershus at forbundet utreder og drøfter muligheten for å organisere og utvikle en "Tankesmie" eller et politisk råd

Fra Akershus Lederkonferanse på Sundvolden 26. - 27. oktober. Jan Bjørneboe med sitt foredrag "Jeg vil så Hjerne". Foto: Sigrid B. Karlsen

Fra Akershus Lederkonferanse på Sundvolden 26. - 27. oktober. Jan Bjørneboe med sitt foredrag "Jeg vil så Hjerne". Foto: Sigrid B. Karlsen

Denne bør baseres på erfaringene og kunnskapene til medlemmer og støttespillere – for å oppnå styrket gjennomslag i Storting, regjering og øvrig styringsverk.

Utålmodigheten er stor for bedre og raskere avklaringer og gjennomslag for våre argumenter, og spesielt vil den strategiske vurderingen i et slikt forum komme til nytte når forhandlinger og utspill skal gjennomføres.

Akershus Pf har i forbindelse med Landsmøtet 2023 sendt inn forslag om at forbundet utreder og drøfter mulighetene for dette.

Les brevet i sin helhet nedenfor.

Vedlegg

Brev til Sentralstyret_Landsstyret_Landsmøtet

Opprettelse av Tankesmie eller politisk råd.pdf