"Tankesmie" eller politisk råd

Etter gjentatte drøftinger av den interessepolitiske prosessen i alle ledd av Pensjonistforbundet, sist på Lederkonferansen nå i oktober, ønsker Pf Akershus at forbundet utreder og drøfter muligheten for å organisere og utvikle en "Tankesmie" eller et politisk råd

Fra Akershus Lederkonferanse på Sundvolden 26. - 27. oktober. Jan Bjørneboe med sitt foredrag "Jeg vil så Hjerne". Foto: Sigrid B. Karlsen

Fra Akershus Lederkonferanse på Sundvolden 26. - 27. oktober. Jan Bjørneboe med sitt foredrag "Jeg vil så Hjerne". Foto: Sigrid B. Karlsen

Denne bør baseres på erfaringene og kunnskapene til medlemmer og støttespillere – for å oppnå styrket gjennomslag i Storting, regjering og øvrig styringsverk.

Utålmodigheten er stor for bedre og raskere avklaringer og gjennomslag for våre argumenter, og spesielt vil den strategiske vurderingen i et slikt forum komme til nytte når forhandlinger og utspill skal gjennomføres.

Akershus Pf har i forbindelse med Landsmøtet 2023 sendt inn forslag om at forbundet utreder og drøfter mulighetene for dette.

Les brevet i sin helhet nedenfor.

Vedlegg

Brev til Sentralstyret_Landsstyret_Landsmøtet

Opprettelse av Tankesmie eller politisk råd.pdf