Tana pensjonistforening

Årsmøte avholdt 23. februar 2022

Tana pensjonistforening avholdt årsmøte 23.2.2022. 50 medlemmer hadde møtt opp på årsmøtet.

Selv om det har vært koronapandemi i 2021, så har Tana pensjonistforening hatt en del aktiviteter. De har fått gjennomført årsmøte og hatt flere de så kalte onsdagstreff. Den internasjonale eldre dagen ble markert, julemesse og julelunsj ble også arrangert.

Ole Einar Olsen ledet årsmøte og Mari-Ann Nilssen skrev protokoll

Ole Einar Olsen ledet årsmøte og Mari-Ann Nilssen skrev protokoll

Styret ble gjenvalgt

Leder Jørn Nielsen

Nestleder Dagfinn Jensen

Kasserer og sekretær Gerd Åse Dervo

Styremedlemmer Åse Gundersen og Terje Ellila

Varamedlemmer Inger Sværen Guttorm og Kjell Johansen.

Styret i Tana pensjonistforening. Fra venstre Dagfinn Jensen, leder Jørn Nielsen, Terje Ellila, Inger Sværen Guttorm, Åse Gundersen og Gerd Åse Dervo.

Styret i Tana pensjonistforening. Fra venstre Dagfinn Jensen, leder Jørn Nielsen, Terje Ellila, Inger Sværen Guttorm, Åse Gundersen og Gerd Åse Dervo.

Tana pensjonistforening har 214 medlemmer og får 3 utsendinger til årsmøte i Pensjonistforbundet Finnmark, de 3 utsendinger er leder Jørn Nielsen, styremedlem Gerd Åse Dervo og medlem Jan Samuelsen, varautsendinger Inger Sværen Guttorm og Magnhild Pettersen