Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Tale og Sang.

Uten bruk av PC og PowerPoint på møtet 30. Oktober...

Handelsstandens Sangforening.

Handelsstandens Sangforening.

Munter sangunderholdning.

Handelsstandens Sangforening underholdt med sang og musikk. De hadde både lokale, nasjonale og internasjonale sanger på sitt program. Men nynorsken overlot de til Sylfest Lomheim.

Det er forfattaren sjølve som signerer sine bøker!

Det er forfattaren sjølve som signerer sine bøker!

Makta i det talte ord, - viktig at ein snakkar til og med meneske...

Sylfest Lomheim snakka og song i nær ein time utan manuskript og utan bruk av andre hjelpemidel enn si eiga stemme og ein akustisk gitar!

Han peika på kor viktig det er å snakka saman, - og tok fram eksempel som Sokrates i Hellas og Meneskesonen - Joshua i Galilea som talte, men aldri skreiv noko!

Den talte bodskapen har ei heilt anna makt enn det ein berre les!

Det vart også høve til å kjøpe 2 av bøkene hans med forfatteren sin eigen signatur til gunstig pris.

Sylfest Lomheim

Sylfest Lomheim