Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Synliggjøring

Serverte kaffe og vafler og informerte om Pensjonistforbundet

Lørdag 23.09. i beste handletid, fikk vi låne lokale på Joker. Der serverte vi kaffe og vafler og informerte om Pensjonistforbundet. Det var enklest å få i tale de som alt var medlemmer, men også andre stakk innom. Selv om Pensjonistforbundet har 255000 medlemmer, så har vi plass til flere. Til flere vi er, til større gjennomslagskraft har vi for å sikre en trygg økonomi, er aktivt liv og en verdig alderdom for alle.

Lørdag 23.09. i beste handletid, fikk vi låne lokale på Joker. Der serverte vi kaffe og vafler og informerte om Pensjonistforbundet. Det var enklest å få i tale de som alt var medlemmer, men også andre stakk innom. Selv om Pensjonistforbundet har 255000 medlemmer, så har vi plass til flere. Til flere vi er, til større gjennomslagskraft har vi for å sikre en trygg økonomi, er aktivt liv og en verdig alderdom for alle.