Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Sykkelturen 2022

Frivillighetens år 2022 - bli med oss på feiringen

Regjeringen har besluttet at 2022 markeres som Frivillighetens år. Aktiviteter gjennom året skal være med på å synliggjøre frivillige organisasjoner og frivillighetspolitikken i Norge. Målet er å bidra til økt deltakelse, mangfold og synliggjøring av merverdien frivillig sektor bidrar med i samfunnet.

Frivillighetens år skal ha utallige markeringer og arrangementer over hele landet gjennom hele året. Det vil være lokale tilstelninger, regionale markeringer og nasjonale kampanjer.

Ett av de store arrangementene er: Sykkelturen

Dette er en sykkeltur gjennom hele landet. Norges Frivilligsentraler står i bresjen for arrangementet, men samarbeider med flere andre organisasjoner, bl.a. Pensjonistforbundet.

Hele landet inviteres til å bli med på sykkeltur. Vi skal løfte frivilligheten, på hjul fra Nordkapp til Arendal. Hvert fylke har fått tildelt en uke. Startskuddet går på Nordkapp 21. mai og turen avsluttes ved oppstarten av Arendalsuka 15. august.

Målet med sykkelturen er å synliggjøre viktigheten av fellesskap og enkeltmennesket som ressurs. Belyse merverdien av å føle seg inkludert og til nytte i samfunnet, og å oppleve gode relasjoner i hverdagen. Sammen skal vi sykle, for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn, og vi oppfordrer deg til å bli med på å gjøre sykkelturen til tidenes happening!

Nedenfor ser dere hvilke steder og datoer sykkelturen går gjennom Troms:

Onsdag 25. mai. Fra Polleidet(Lyngen) til Svensby (Lyngen) - Stiftelsen Lyngen frivillighetssentral

Torsdag 26. mai. Fra Målselv til Bardu - Frivilligsentralen Målselv

Fredag 27. mai. Fra Kvæfjord - Stiftelsen Lyngen frivillighetssentral

Vi deltar gjennom hele turen med vår egen sykkel «Pensjonisten», en el-sykkel med plass til to passasjerer.  

Første etappe fra Nordkapp til Honningsvåg sykles av Trond Halvard Nedrebø, redaktøren av vårt medlemsblad «Pensjonisten». Ankeretappen fra Froland til Arendal sykles av vår forbundsleder, Jan Davidsen.

Hvordan kan dere delta lokalt?

- Pilot eller passasjer

Har dere noen i lokalforeningen som er glad i å sykle, kan dere spørre om vedkommende vil være pilot på vår sykkel på en etappe som er i tilknytning til deres kommune. Dere kan også melde på passasjerer på sykkelen på etappen. Om det er utfordrende å finne en pilot innad i foreningen, kan dere spørre noen utenfor, og melde medlemmer i lokalforeningen på som passasjerer. Kanskje noen har barn eller barnebarn som er ivrige syklister? Eller andre dere kjenner? -

Aktiviteter langs ruta eller på stoppested

Ut over å kunne delta på selve sykkelturen blir vårt bidrag lokalt å lage aktivitet, liv og røre langs sykkelruta i egen kommune.

Forslag til aktiviteter:

• Har dere en sanggruppe/kor/musikanter kan disse underholde.

• Hva med å være en suppestasjon, et fruktstopp eller steke vafler.

• Dere kan også arrangere leker. Leker som passer både barn og eldre hadde vært kjekt. Eksempler på dette kan være hesteskokasting, ringspill, kubbespill, kaste på blikkbokser osv.

Vi håper dere allerede nå kan drøfte og finne frem til hva dere ønsker å delta med. Dette er en fin anledning til å komme sammen og finne på noe kjekt! 

I Troms er det følgende frivilligsentraler som koordinerer aktiviteter:

  1. Stiftelsen Lyngen Frivilligsentral tlf 46799375 epost: post@lyngen.frivilligsentral.no
  2. Frivilligsentralen i Målselv tlf 41513135 epost: frivillig@nordpaa.no

Ta kontakt med frivilligsentralen på den etappen der dere ønsker å bidra.

Å delta her er også utrolig positivt med hensyn til verving av nye medlemmer. Ta med bannere og beach-flagg, og still i bekledning som viser at dere representerer Pensjonistforbundet lokalt. I tillegg er det mye gratis materiell som kan bestilles i nettbutikken, bl.a. grunnpakken for verving og en flunkende ny vervebrosjyre.