Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Sykkeltur fra Nordkapp til Arendal

I Frivillighetens år 2022 inviterer Norges Frivilligsentraler til samarbeid om sykkeltur gjennom hele landet. Pensjonistforbundet stiller med egen sykkel.

Forbundsleder Jan Davidsen og redaktør Trond H. Nedrebø skal på vegne av Pensjonistforbundet henholdsvis avslutte og starte Sykkelturen 2022. (Foto: Johnny Syversen)

Forbundsleder Jan Davidsen og redaktør Trond H. Nedrebø skal på vegne av Pensjonistforbundet henholdsvis avslutte og starte Sykkelturen 2022. (Foto: Johnny Syversen)

– Dette blir fantastisk! Frivillighetens år gir oss muligheten til å vise fram bredden i vårt arbeid. Vi er opptatt av at mennesker i alle aldre skal kunne leve gode liv, hele livet. Sykkelturen 2022, fra nord til sør i landet vårt, forener aktivitet og frivillighet på en glimrende måte, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Han skal på vegne av Pensjonistforbundet sykle i mål når Sykkelturen 2022 ankommer Arendal 15. august, nesten tre måneder etter startskuddet på Nordkapp 21. mai. På Nordkapp er det lagt opp til et bredt og storstilt åpningsprogram. 

Pensjonistforbundets sykkel

Pensjonistforbundet og medlemsmagasinet Pensjonisten trår til med egen sykkel i Sykkelturen 2022.

Sykkelen skal brukes av Pensjonistforbundets medlemmer i lag og foreninger på de 72 etappene og 1632 kilometerne som skal sykles.

Hver etappe er delt opp i deletapper, nærmere 300 totalt, på kryss og tvers i alle nåværende fylker i landet. I Rogaland foregår arrangementet mellom 30. juni - 06. juli. Ved å klikke her: Sykkelturen 2022 - etapper Rogaland vil en komme direkte til en oversikt over alle deletappene i Rogaland.

– Selve målet med Sykkelturen 2022 er å vise frem frivilligheten, med søkelys på å skape gode, inkluderende lokalsamfunn. Alle i Norge inviteres til å delta langs sykkelruta. Enten ved å sykle selv, eller heie langs sykkelruta. I tillegg skjer det mange gøye aktiviteter du kan være med på uten sykkel, i alle fylker, forteller prosjektleder, Jorunn Sagen Olsen.

På Sykkelturen 2022 sin hjemmeside  ligger ruta gjennom alle fylkene.

Man kan klikke på sitt fylke for ytterligere informasjon. Her ligger datoer, start og mål for de ulike etappene i fylket, antall kilometer og antall deletapper.

– Klikker man seg videre på den enkelte etappen i fylket får man ytterligere informasjon om deletapper, hva som skjer langs ruta og andre hendelser. Oversikten oppdateres fortløpende så det kan være greit å klikke seg inn med jevne mellomrom, stadig nye ting kommer til, opplyser prosjektleder Grethe Fladmark, som er Pensjonistforbundets representant i styringsgruppen for prosjektet.

Stort engasjement

Engasjementet er stort i det nasjonale nettverket for sykkelturen. Alle frivillige og ansatte i frivilligsentraler, frivillige organisasjoner, kommuner og næringsliv er invitert til å bidra i dette første nasjonale samskapingsprosjektet. Den kjente syklisten Dag Otto Lauritzen fra Grimstad er dessuten en av flere stolte ambassadører. 

Sykkelturen 2022 engasjerer også over landegrensene. Den danske organisasjonen Cycling Without Age (CWA) engasjerte seg tidlig i prosjektet, og har i det foregående året jobbet i nasjonale arbeidsgrupper for gjennomføring og organisering av sykkelturen.

- Sykkelturen 2022 er et ambisiøst prosjekt, som takket være alle de frivillige som gjør en kjempeinnsats, lar seg gjennomføre, sier ambassadør Louise Bang Jespersen ved den danske ambassaden i Oslo. Hun gleder seg stort til å delta, blant annet på den første etappen mellom Nordkapp og Honningsvåg 21. mai.