Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

SVEIO PENSJONISTLAG 40 ÅR

Sveio Pensjonistlag ble stiftet 30. oktober 1980 i banksalen i Fjære Sparebank med 47 personer til stede, som enstemmig vedtok å stifte laget. Initiativet til pensjonistlaget kom fra Sveio Lions Club. Først 19. oktober 1983 vedtok laget å melde seg inn i Norsk Pensjonistforbund med 56 medlemmer for innmelding og 3 medlemmer i mot.

Leder i jubileumsåret, Alf Staupe takker gjestene for gode ord.  Styreleder i Pensjonistforbundet Hordaland, Vigdis Ravnøy -
representant fra Sveio Lions Club, 40 års-beretningens forfatter (historiker)  og Einar Halleland, nestleder.   Foruten blomsterbuketter til gjestene fikk alle medlemmene en rød rose med på hjemveien.

Leder i jubileumsåret, Alf Staupe takker gjestene for gode ord. Styreleder i Pensjonistforbundet Hordaland, Vigdis Ravnøy - representant fra Sveio Lions Club, 40 års-beretningens forfatter (historiker) og Einar Halleland, nestleder. Foruten blomsterbuketter til gjestene fikk alle medlemmene en rød rose med på hjemveien.

Endel av de rundt 80 medlemmene som deltok på jubileumsfesten for Sveio Pensjonistlag

Endel av de rundt 80 medlemmene som deltok på jubileumsfesten for Sveio Pensjonistlag

Leder i Sveio Pensjonistlag, Alf Staupe og fylkesleder Vigdis Ravnøy ble intervjuet av avisen Vestavind om jubileet og om Pensjonistforbundet.

Leder i Sveio Pensjonistlag, Alf Staupe og fylkesleder Vigdis Ravnøy ble intervjuet av avisen Vestavind om jubileet og om Pensjonistforbundet.

Det var fullt hus da medlemmene i Sveio Pensjonistlag inviterte til jubileumstilstelning i Soknehuset 5. oktober.

Pensjonistlaget var 40 år i 2020. Men hadde utsatt feiringen til landet åpnet igjen. Det var mange blide ansikter som ventet spent på dagens program. Og som kunne lytte til nydelig musikk før det ble ønsket velkommen.

Laget hadde invitert presten til feiringen og han åpnet tilstelningen med en hilsen til jubilanten. Fylkesleder Vigdis Ravnøy hilste fra Pensjonistforbundet og fra fylkesforeningen og en av stifterne av pensjonistlaget hilste fra Sveio Lions Club. . Det var også en hilsningstale fra ordfører Linn Therese Erve.

40 års tilbakeblikket, som ble lest opp av forfatteren, viste et aktivt lag som har jobbet veldig mye med helsepolitikk og trygghetstiltak. Eldrerådet består av medlemmer oppnevnt av pensjonistlaget. Laget har også jobbet tett med kommunens kulturstyre.

Sveio Pensjonistlag er også et lag med turtradisjoner. Det er ikke få steder i Hordaland pensjonistene i Sveio ikke har sett. Men av beretningen framgår det at laget de senere årene også har beveget seg litt rundt i landet.

I historikeren sin oppsummering kan en lese følgende:

"Å sjå til kan det synast som om Sveio Pensjonistlag først og fremst har vore ein sosial møteplass for deler av den eldre folkesetnaden i kommunen. Ein stad der ein kunne få stetta så vel åndelege og kulturelle behov av ulike slag. Ein må likevel ikkje gløyma at foreininga gjennom medlemskapen i Norges Pensjonistforbund er "ein av dei mange bekkjar små" som er med på å gje tyngd til Pensjonistforbundet når ein på sentralt hald kjempar for å nå fram til, og få gjennomslag hos styresmaktene for saker av interesse og betydning for oss som har avslutta yrkeslivet".

Avisen Vestavind laget en fin artikkel om Sveio Pensjonistlag som kunne feire 40 år og om Pensjonistforbundet både sentralt og i fylket.